Dialogy s historií: přednáška Rostislava Šváchy v Klatovech

Zdroj
Michaela Zucconi
Vložil
Tisková zpráva
07.10.2015 10:20
Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku Dialogy s historií s Prof. Rostislavem Šváchou: Cena Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí: pozitiva a sporná místa. Přednáška se uskuteční 23. října 2015 v 18.00 hod v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech.


Cena KZSP se zrodila z nespokojenosti nad novými stavbami ve starých městech, nejen v Praze, a z touhy definovat zásady dobrého vstupu nové architektury do historického kontextu. Tento rok se cena bude udílet už podvanácté. Přednáška seznámí klatovské publikum s problémy, na jaké porota soutěže někdy narazila, a pokusí se vysvětlit silné stránky staveb, které se v soutěži Klubu staly laureáty nebo finalisty. Přednáška se nevyhne ani otázce, proč se zatím do soutěže nedostala žádná stavba z Klatov.

Projekt Dialogů s historií je pásmo přednášek určených široké  veřejnosti - všem potenciálním stavebníkům, ať soukromým, developerům nebo zástupcům obecní či městské samosprávy. Je to  především sdělení architekta – nejen jednotlivce nebo jednoho studia, ale architektů jako celku -  směrem ke společnosti.
 
Projekt by měl zasít a šířit myšlenku, že tak jako fungují vztahy mezi lidmi ve společnosti, tak také fungují vztahy mezi objekty. Na rozdíl od společnosti, kde dochází k pohybu lidí a k proměnlivosti složení lidí, kteří spolu sdílejí společný prostor, objekty své místo nemění a zůstávají, jsou stavěny na minimálně sto let a déle a prostory, které jsou jimi definovány (vnitřní i vnější), ovlivňují vědomé i podvědomé chování a myšlení příštích generací.
 
Domy a objekty mohou propojovat prostory, vytvářet příjemné, laskavé prostředí pro pobyt a mohou také vytvářet bariéry a místa, kde se člověk netouží zdržovat. Proto každá intervence, zásah do stávajících podmínek by měl být citlivý, navržený odpovědně s ohledem na vazby a vztahy, které mění. Věřím, že to nové, co vzniká, by mělo vést dialog s tím, co už tu bylo. Měl by být veden dialog s historií s vědomím, že je to odkaz do budoucnosti. Což v dnešní době, kdy v touze majitelů nebo správců převládá jednostranné tržní myšlení a požadavek získat na pozemku co nejvíce za co nejméně mění naše zadání a priority na úkor těchto hodnot. Bez dobrého zadání není dobré řešení. A architekt bez poučeného investora je bezmocný.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články