Dialogy s historií : přednáška Ivany Vančurové a Ivo Slavotínka

Architekt Sborwitz a jeho revitalizace obcí

Zdroj
Michaela Zucconi
Vložil
Tisková zpráva
19.11.2017 10:25
Praha

Řeporyje

Michal Sborwitz

Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 v 19:00 hodin se v uměleckém studiu BUBEC o.p.s., Tělovýchovná 748 v pražských Řeporyjích uskuteční další z přednášek Dialogy s historií, kdy vystoupí starostové obcí Bukovany a Nové Bystřice u Olomouce.

Jak dospět od záměru revitalizace centra obce, či města k jeho realizaci? Starostka obce Bukovany ing. Ivana Vančurová a místostarosta města Velká Bystřice Mgr. Ivo Slavotínek se podělí o své zkušenosti. Samozřejmě se počítá s vašimi dotazy.

Sborwitz Architekti obdrželi cenu Rudolfa Eitelbergera za zdařilou realizaci v oblasti architektury, urbanismu a péče o památky v Olomouci a na Olomoucku. V roce 2011 získali ocenění Stavba roku Olomouckého kraje za rekonstrukci Náměstí ve Velké Bystřici.

Projekt Dialogů s historií je pásmem přednášek určených široké veřejnosti - všem potenciálním stavebníkům: ať soukromým, nebo zástupcům obecní či městské samosprávy, developerům. Je to především sdělení architekta – nejen jako jednotlivce nebo jednoho studia, ale informací od architektů jako celku směrem ke společnosti.
Projekt by měl zasít a šířit myšlenku, že: tak jako fungují vztahy mezi lidmi ve společnosti, tak také fungují vztahy mezi objekty. Na rozdíl od společnosti, kde dochází k pohybu lidí a k proměnlivosti složení lidí, kteří spolu sdílí společný prostor, objekty své místo nezmění a zůstávají, jsou stavěny na minimálně sto let a déle a prostory, které jsou jimi definovány - vnitřní i vnější, ovlivňují vědomé i podvědomé chování a myšlení příštích generací.
Domy a objekty mohou propojovat prostory, vytvářet příjemné, laskavé prostředí pro pobyt a mohou také vytvářet bariery a místa, kde se člověk netouží zdržovat. Proto každá intervence, zásah do stávajících podmínek by měl být citlivý, navržený odpovědně s ohledem na vazby a vztahy, které mění. Věřím, že to nové, co vzniká, by mělo vést dialog s tím, co už tu bylo. Měl by být veden dialog s historií s vědomím, že to je odkaz do budoucnosti.
Na každou přednášku je pozván host - činný architekt, teoretik, popularizátor architektury - a představí stavění ze svého úhlu pohledu. Publikum se tak seznámí s tím, co je obsah práce architekta, co od něho chtít a cílem je, aby bylo samo poučeno, protože bez dobrého zadání není dobré řešení. A architekt bez poučeného investora je bezmocný.
Na účasti v projektu přijali pozvání mladí architekti i známé osobnosti, např.: Adam Gebrian, prof.Rostislav Švácha, Projektil architekti, atelier K2, Michal Fišer, AA atelier Ladislava Lábuse, FAM architekti a další…. Přednášky probíhaly v Klatovech, v Karlových Varech, v Prachaticích, probíhaly v Brně, v Praze Řeporyjích a v budoucnu se postupně přesunou i na další místa České republiky. V roce 2016 byly Dialogy s historií nominovány na Českou cenu za architekturu v kategorii Výjimečný počin.

"Dialogy s historií koncipuje autorka tohoto projektu arch. Michaela Zucconi jako platformu pro dialog mezi veřejností na jedné a architekty nebo památkáři na druhé straně. Projekt se zakládá na pořádání přednáškových cyklů v českých a moravských městech a již dnes budí u veřejnosti velký zájem. To se mi zdá být velmi vítané; k slabinám architektonické tvorby i památkové péče totiž patří právě fakt, že obě tyto "instituce" nevysvětlují dostatečně veřejnosti svůj smysl a své záměry a nevstupují s touto veřejností do trvalé a otevřené debaty. Projekt Dialogy s historií si klade za cíl napravit aspoň do jisté míry tento deficit."
Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.

Více informancí >
0 komentářů
přidat komentář

Související články