DAAD 2020 v Bratislavě - online program

DAAD JE KAŽDOROČNÝ FESTIVAL OSLAVUJÚCI ARCHITEKTÚRU, DIZAJN A UMENIE, TVORIVÉ BOHATSTVO, SOCIÁLNE DÔSLEDKY A SILU NA ZMENU. ZÁMEROM FESTIVALU DAAD JE VYTVORIŤ FORMÁT PRE POSILNENIE POZITÍVNEHO VNÍMANIA ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU NA SLOVENSKU. FESTIVAL V PREZENTÁCIACH, PREDNÁŠKACH, VÝSTAVÁCH, SEMINÁROCH, WORKSHOPOCH A DISKUSIÁCH RIEŠI KĽÚČOVÉ OTÁZKY Z HĽADISKA ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU.

DNI  ARCHITEKTÚRY A  DIZAJNU / DAYS OF ARCHITECTURE AND DESIGN
je festival založený architektmi Táňou Kollárovou a Števom Polakovičom v roku 2010 v Bratislave.
Je to jedinečné podujatie svojho druhu, mapujúce a prezentujúce to nalepšie, čo sa v danej oblasti deje na domácej a zahraničnej scéne.
Festival sa koná každoročne posledný májový týždeň pod záštitou ministra kultúry SR, primátora mesta BA, starostu Starého mesta,
v tesnej spolupráci s VŠVU, FAD STU , SCD, SKA a SAS.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články