Bauhaus: kultura a politika

Zdroj
GJF Praha
Vložil
Tisková zpráva
03.04.2019 10:00
Praha

Staré Město

Tento rok slavíme 100 let od založení jedné z nejvýznamnějších uměleckých škol 20. století. Bauhaus, založený v roce 1919 ve Výmaru, byl logicky velmi ovlivněn turbulentní dobou po 1. světové válce. Kromě vnějších podmínek, které na fungování Bauhausu působily, je ale Bauhaus také příkladem instituce, ve které měla umělecká tvorba společenský a politický význam. Jak velký tento politický a společenský význam byl? A jak se přesně projevoval? Dá se umění Bauhausu považovat za apolitické, či ne? A je umění vůbec někdy apolitické? O těchto a dalších věcech se budeme bavit ve středu 3.4.2019 od 18:00 hod. v GJF spolu s našimi hosty.

Pozvání přijali:
Johana Lomová (UMPRUM) působí na VŠUP od roku 2013. V přednáškách a seminářích se soustřeďuje na současné umění a výtvarnou kritiku. Její odborný zájem je zaměřen na období 50.-80. let 20. století, konkrétněji pak na prostředí Československa a institucionálních předpokladů výtvarného umění.
Martin Kolář (UJEP) estetik působící jako odborný asistent na Katedře dějin a teorie umění Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Kateřina Smejkalová (Friedrich- Ebert Stiftung) vystudovala germanistiku a politologii v německé Bochumi. Pracuje jako vědecká pracovnice pro české zastoupení think-tanku Friedrich-Ebert-Stiftung. Zabývá se tématem práce, společenskými dopady technologických změn a společenským rozměrem moderní architektury a umění.

Budeme se těšit.
Spolek estetiků Katharsis (FF UK) a politologický spolek POLIS (FF UK)

Facebooková událost >
0 komentářů
přidat komentář

Související články