Andres Kurg: Prescription and Myth - online přednáška v Galerii VI PER

The Tallinn School Architects and Late Socialist Postmodernism

Zdroj
Galerie VI PER
Vložil
Tisková zpráva
28.11.2021 17:00
Přednášky

Praha

Karlín

Přednáška se bude zabývat vznikem socialistické verze postmodernismu od druhé poloviny 70. let 20. století na příkladu architektů z okruhu tzv. tallinnské školy. Jednalo se o skupinu architektů a umělců, kteří koncem 60. a 70. let vystudovali Estonský státní umělecký institut a začali svou kariéru v projekční zemědělské kanceláři „EKE projekt“, která byla zodpovědná za výrobní zařízení a veřejné a obytné stavby pro venkov.
Paralelně s profesionální praxí se aktivně zapojovali do dobového uměleckého života, vystavovali své práce na výstavách mladých výtvarníků Svazu umělců a na samostatných výstavách pořádaných samotnými architekty. Společným rysem změn, ke kterým došlo na počátku 70. let, bylo prolínání umění, designu, architektury a stírání přísných hranic, které mezi jednotlivými profesními sférami existovaly. Koncem dekády začalo několik architektů ve skupině prosazovat přístup, který podtrhoval poetickou představivost v jejich návrzích, zejména při práci pro individuální klienty a rodinné domy. Během procesu navrhování by měl architekt vytvořit „mýtus, příběh“, který by „sestával z iluzí budoucího uživatele, jeho nevědomých snů“.
Kurg se podívá, jak byl tento architektonický „mýtus“ dán do služeb nových staveb v JZD a v projektech architektonických soutěží, přičemž se na druhé straně bude opírat o předpisy, materiály a poměry pozdní sovětské společnosti.
Andres Kurg je profesorem historie a teorie architektury na Institutu dějin umění Estonské akademie umění v Tallinnu a v současné době působí na Imre Kertész Kolleg na univerzitě v Jeně. Jeho akademická práce se specializuje na umění a architekturu sovětského období se zvláštním zaměřením na vliv technologických proměn a změn v každodenním životě na vystavěné prostředí od 60. do 80. let 20. století. Publikoval články v AA Files, ArtMargins, Home Cultures, Journal of Architecture a Kunstiteaduslikke uurimusi—Studies in Art and Architecture; přispěl do několika sborníků a katalogů výstav. Byl kurátorem výstav o sovětské architektuře a designu, včetně Centrifugal Tendencies: Tallinn, Moskva, Novosibirsk v Muzeu architektonické kresby v Berlíně, 2017, a byl též stipendistou na Getty Research Institute a Yaleově univerzitě.
Přednáška proběhne přes Zoom, registrace zde.
0 komentářů
přidat komentář

Související články