Workshop Infinite Motive / Pezo von Ellrichshausen

18. - 21. října 2015

Fakulta umění a architektury v Liberci pořádá studentský workshop, který se koná od 18. října do 21. října 2015. Akce je určena pro studenty FUA TUL. Workshop bude probíhat v Českých Budějovicích v galerii současného umění a architektury pod vedení architektů z architektonického studia Pezo von Ellrichshausen z Chile. Architektonické studio Pezo von Ellrichshausen založili v roce 2002 v chilském Concepción Mauricio Pezo / 1973 v Angolu Chile / a Sofia von Ellrichshausen / 1976 v Bariloche Argentina /. Jedná se o architekty , kteří v průběhu posledních více jak deseti let vytvořili pozoruhodné kompaktní dílo. Sofie a Pezo nahlížejí architekturu jako spojení umění a vědy, jako jeden z výrazových uměleckých prostředků. Značný přesah k výtvarnému umění dokládá například řada land - artových děl a efemérních  pavilónů. V případě expozice Nekonečný motiv jde o otevřený výzkum kapacity architektonických záměrů, které mají být rozmělněny pomocí opakování jedné figury se širokým rozsahem rozměrů. Vnitřní konzistence výsledného komplikovaného systému se ve své poměrně náhodné povaze mimo kontexty, program či konstrukci stává zkoumáním samotného pojetí samočinně regulovaného plánu.

V rámci workshopu bude probíhat výroba zmenšného modelu k výstavě Pezo Von Ellrichshausen - Finite Format / Konečný formát, která bude zahájena v den ukočení workshopu 21. října 2015 v 18:00 hodin.

Před zahájením výstavy se bude konat přednáška architektů od 16:00 hodin ve Studentském kostele svaté Rodiny. Po přednášce bude probíhat diskuse s architekty.

Na přednášku a zahájení výstavy Pezo Von Ellrichshausen - Finite Format / Konečný formát Vás srdečně za FUA TUL zve děkan Zdeněk Fránek spolu s Galerií současného umění a architektury Domu umění v Českých Budějovicích a jejím kurátorem Michalem Škodou.

Akce je financována v rámci projektu Budování institucionální kapacity a mezinárodních partnerství pro základní výzkum v oblasti architektury a urbanismu č. LE14012, který je realizován v rámci Programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji EUPRO II financovaného ze státního rozpočtu ČR."
0 komentářů
přidat komentář

Související články