Seminář Membránové střechy z předpjatého betonu

Zdroj
Jiří Stráský, VUT-FAST
Vložil
Tisková zpráva
01.08.2007 11:45
Ústav betonových a zděných konstrukcí Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně ve spolupráci s českou betonářskou společností ČSSI a pod patronací ČKAIT Brno Vás zve na seminář:

MEMBRÁNOVÉ STŘECHY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

Seminář se bude konat 11. září 2007 od 15.00 v budově D3, přednáškový sál 182, Stavební fakulta Vysokého učení technického, Veveří 95, Brno.

Cílem semináře je upozornit architekty a inženýry na membránové konstrukce z předpjatého betonu. Tyto konstrukce lze beze skruže sestavit z prefabrikovaných prvků zavěšených na lanovou síť. Předpětí vyvozené kabely vedenými ve sparách mezi prvky zajistí dostatečnou tuhost a dlouhodobou životnost konstrukcí.
Na semináři budou prezentovány výsledky řešení grantových projektů ministerstva průmyslu FD-K/092 „Ekologické a estetické spřažené mostní konstrukce“ a FI-IM/185 „Nové úsporné konstrukce z vysokopevnostního betonu“ a řešení projektu 1M6840770001 MŠMT, v rámci činnosti výzkumného centra CIDEAS.
Membránové střechy z předpjatého betonu se ve světě navrhují od počátku předpjatého betonu. Bohužel, v posledních letech byly opomenuty. Nedávné realizace v Portugalsku, které získaly řadu inženýrských a architektonických cen, však potvrzují, že tyto konstrukce jsou stále moderní, ekonomické a umožňují architektonicky obohatit naše prostředí.
V rámci řešení grantu byly studovány membránové konstrukce jednoduché a dvojí křivosti. Konstrukce dvojí křivosti, která vychází z řešení rekonstruované Berlínské kongresové haly, je ověřována na modelu konstrukce postavené v měřítku 1:10.

Program:

15:00-15:40 - Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc.
Membránové střechy z předpjatého betonu – historie, konstrukce, architektura.

15:40-16:10
Přestávka – prohlídka modelu

16:10-16:40 - Ing. Pavel Kaláb
Model membránové střechy z předpjatého betonu – návrh, realizace a zkouška.

16:40-17:00 - Ing. Michal Bernát
Nosný prstenec membránové střechy z předpjatého betonu – ocelové roury vyplněné betonem: zkoušky rour, oblouků a návrh prstence.

17:00-17:15 - Ing. Jan Vítek
Skořepinová konstrukce lávky pro pěší – statická a dynamická analýza, ověření konstrukce na modelu.

17:15-17:35 - Doc. Ing. Ivalio Terzijski, CSc.
Vysokopevnostní beton prstence a lehký konstrukční beton prefabrikovaných prvků visuté střechy.
0 komentářů
přidat komentář