První přednáška z cyklu „Středy na AVU“

Zdroj
Terezie Nekvindová, VVP AVU
Vložil
Tisková zpráva
22.02.2010 19:50
Přednášky

17. 3. 2010, 18:00, Digilab AVU (aula) – 3. patro
Akademie výtvarných umění, U Akademie 4, Praha 7

Henrieta Moravčíková
Monumentalita pozdního modernismu: ideologická či architektonická?


V aktuálnych hodnoteniach architektúry neskorého modernizmu na Slovensku sa zvykne monumentalita spomínať ako jeden z charakteristických prejavov „normalizovaného“ režimu. Aj keď nechceme spochybniť závislosť medzi túžbou politického režimu po reprezentácii a monumentálnymi prejavmi v architektúre, musíme pripustiť, že monumentalita v slovenskej architektúre nebola výhradne produktom politickej požiadavky. Pri pozornejšom sledovaní slovenskej architektonickej scény 20. storočia vidíme, že k monumentálnym prejavom viedli rozličné podnety a aj ich podoba bola odlišná. Prednáška sa bude venovať prejavom monumentality v architektúre druhej polovice 20. storočia na Slovensku vo vzťahu k medzinárodnej diskusii o monumentalite. Porovná monumentalitu v slovenskej architektúre 50., 60. a 70. resp. 80. rokov. Analyzuje vzťah modernej abstrakcie a monumentality. Poukáže na historické a spoločenské dôvody resp. podnety, ktoré viedli k prítomnosti monumentálnych tendencií v slovenskej architektúre 60. a 70. rokov. Načrtne význam, aký monumentalite pripisovali architekti a objednávatelia. Pokúsi sa osvetliť zámerné a mimovoľné prejavy monumentality v slovenskej architektúre. Dotkne sa aktuálneho prijímania monumentálnej architektúry odbornou i laickou verejnosťou.

Doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková pracuje ako vedecká pracovníčka a vedúca Oddelenia architektúry na Ústave stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied. Venuje sa teórii, histórii a kritike architektúry 20. a 21. storočia. Je editorkou a členkou redakčnej rady vedeckého časopisu Architektúra & Urbanizmus. V rokoch 1997 až 2009 bola šéfredaktorkou mesačníka Arch o architektúre a inej kultúre. Od roku 2000 pôsobí ako predsedkyňa slovenskej pracovnej skupiny DOCOMOMO – medzinárodnej organizácie na výskum a ochranu modernej architektúry. Publikovala niekoľko monografií, desiatky štúdií a kritík o architektúre 20. a 21. storočia. Pripravila viacero domácich i zahraničných architektonických výstav. Je spoluautorkou (s M. Dullom) rozsiahlej knižnej publikácie Architektúra Slovenska v 20. storočí (Slovart 2002) a zostavovateľkou prvej súhrnnej monografie o slovenskej architektúre Architektúra na Slovensku: stručné dejiny (Slovart 2005). Spolupracovala s L. Kabošom na prvom celovečernom filmovom dokumente o modernej architektúre na Slovensku, ktorý vyrobila Slovenská televízia roku 2008. Prednáša v treťom stupni vysokoškolského štúdia na Fakulte architektúry STU. Je nositeľkou Ceny literárneho fondu a Ceny Martina Kusého za teoretické dielo v oblasti architektúry.

Termíny dalších přednášek:
14. 4. 2010 Zdeněk Hölzel
28. 4. 2010 Rostislav Švácha
12. 5. 2010 Osamu Okamura

2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Možnost sledování on-line na ČT24
Petr Šmídek
18.03.10 09:03
přednáška v archivu on-line
Terezie Nekvindová
24.03.10 03:07
zobrazit všechny komentáře

Související články