Debata: Potřebuje Ostrava architektonické soutěže?

29.1.2009 v 18:00 klub Fiducia, Ostrava

Zdroj
Antikvariát a klub Fiducia
Vložil
Tisková zpráva
27.01.2009 00:15
Přednášky

Záštita projektu: Projekt se koná pod záštitou primátora města Ostravy Petra Kajnara
Moderátor projektu: Kateřina Huberová – moderátorka pořadu Dobré ráno – Česká televize

Hosté debaty:
Zdeněk Bendík – hlavní architekt Opavy, Útvar hlavního architekta Opava
Ludvík Grym – předseda skupiny pro soutěže České komory architektů Brno
Milena  Vitoulová – regionální zástupkyně české komory architektů Ostrava
Cyril Vltavský – vedoucí Útvaru hlavního architekta Ostrava
Lukáš Ženatý – náměstek primátora města Ostravy

Čemu se debata bude věnovat?
Tématem další debaty z cyklu, který se snaží mapovat důležitá témata, věnující se zejména architektuře a rozvoji města Ostravy, budou architektonické soutěže. Návštěvníci by měli získat informace, co je to architektonická soutěž, zda se v současné době nějaká v Ostravě a okolí koná, jaké zkušenosti s architektonickými soutěžemi má město Ostrava a další města (např. Opava, Brno, Praha), k čemu jsou architektonické soutěže dobré, zda se v budoucnu plánuje výstavba mimořádných architektonických dominant v Ostravě a podobně. 

Informace o projektu
Cyklus debat navazuje na naše aktivity z předchozích let, kdy se diskusní večery dočkaly mimořádné pozornosti ze strany občanů a odborné veřejnosti. Diskusní večery mají velkou návštěvnost a jsou pozitivně reflektovány nejen veřejností, ale i odborníky a médii.

Cílem projektu je aktivní zapojení občanů všech věkových kategorií do dění ve městě formou diskusí s odborníky a zástupci samosprávy. Diskuse mají za cíl seznámit občany s aktuálními tématy a problémy města, s vizemi, projekty a problémy, které jsou s přítomností a budoucností města spojeny. Cílem je informování veřejnosti o ostravských památkách a problémech, o nových fenoménech, ale i šance diskutovat s odborníky z Ostravy i jiných regionů, se zástupci samosprávy v neformálním prostředí, tyto debaty by měly také pomáhat prohloubit zájem a vědomosti občanů nejen  o dění v Ostravě, ale i na obecné rovině.

Komu je projekt určen?
Projektem se snažíme oslovit celé spektrum veřejnosti od základních a středních škol až po širokou veřejnost, odbornou veřejnost a seniory. Návštěvnost debat se pravidelně pohybuje kolem 50 až 150 lidí. Kulturní aktivity našeho prostoru již získaly velmi dobré jméno a hlavně stálou diváckou obec, jež je rozpřažena od studentů až po seniory. Dostupnost našich akcí opravdu všem zájemcům je dána také tím, že všechny akce jsou přístupny ZDARMA.

Zdůvodnění, předpokládaný přínos projektu
Přínosem projektu je netradiční pojetí vzdělávání a aktivního zapojení veřejnosti formou diskusí v komorním prostředí klubu Fiducia, možnost prezentace projektů, vizí a postojů zástupců Statutárního města Ostravy formou neformální debaty na neutrální a komorní půdě klubu.

Další témata debat v roce 2009
Potřebuje Ostrava:
4. novou budovu Janáčkovy filharmonie ?
5. územní plán?
6. koncepci péče o životní prostředí ?
7. technické památky?
8. zástavbu proluk?
9. průmyslové zóny?
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
ano
serg1
30.01.09 02:24
Ostravska krasa
Jan Sommer (hles z hnojiste)
30.01.09 10:46
zobrazit všechny komentáře

Související články