Co je architektura? přednáška Miroslava Petříčka a Mariána Zervana

O rozdílu mezi architekturou a stavěním

Galerie VIPER
Vložil
Tisková zpráva
29. 05. 2017 07:25
Pondělí 29. květen 2017, 19:00 hodin
Galerie VI PER, Vítkova 2, Praha 8

Koncepce: Jiří Tourek

Kdysi živé rozlišení architektury a (pouhého) stavění přinášelo bohaté debaty o tom, co to je architektura, jak ji definovat. K tématu se vyjadřovali A. Loos i K. Teige, H. Meyer a plejáda dalších. Dnes vypadá situace tak, že se vše považuje automaticky za architekturu. Každopádně se zdá, že toto rozlišování již není živé. Je však pravděpodobné, že současná diskuse k této problematice by byla mimořádně zajímavá a přínosná. Taková diferenciace totiž nutí k rozlišování, k vymezení a reflexi oboru; k otázkám, co vlastně dělá architekturu architekturou. O tomto tématu přijdou diskutovat teoretik architektury Marián Zervan a filosof Miroslav Petříček. Načerpejte intelektuální inspiraci a utřibte si myšlenky.


Miroslav Petříček (1951) je český filosof. Působí jako vysokoškolský profesor na Filosofické fakultě University Karlovy či na pražské FAMU. Zaměřuje se mj. na filosofii umění či na přesahy mezi filosofií, filmem, literaturou a výtvarným uměním. Překládá rovněž francouzské a německé autory. Mezi jeho nejznámnější knihy patří Myšlení obrazem.


Marián Zervan (1952) je teoretik architektury a umění, vedoucí Katedry dejín a teórie umenia FF TRUNI Trnava, odborný asistent na VŠVU Bratislava. V roce 2016 byl spoluautorem koncepce pavilonu České a Slovenské republiky na 15. Bienále architektury v Benátkách. Věnuje se mj. teoretickým pracím amerického architekta Petera Eisenmana.

Tematické architektonické diskuse. Vždy jednou v měsíci, dva účastníci a jedno aktuální téma. Osvědčená podoba akademické debaty, představení stanovisek, diskuse, otázky diváků. Smyslem cyklu je otevřít důležitá a palčivá témata, umožnit prezentaci postojů různých, často protichůdných, stran, konfrontovat rozmanité pozice s náhledem odborníků, zodpovědných činitelů, politiků a zároveň umožnit zainteresované laické i odborné veřejnosti bezprostředně se dozvědět stanoviska zúčastněných stran a klást jim otázky. Každou z diskusí spojuje jedno zastřešující téma.Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články