Stavbaři se nejvíce bojí drahé energie a korupce

Vložil
ČTK
09.03.2008 13:00
Praha

Praha - Mezi čtyři největší hrozby pro české stavebnictví řadí firmy na prvním místě růst cen za energie, následuje korupce v odvětví, navýšení mzdových nákladů na úroveň EU a zastavení růstu stavebního průmyslu. Z pohledu vlastní firmy zůstávají největším rizikem drahé energie, na druhém místě je za největší hrozbu označováno zvyšování mezd, následuje zastavení růstu oboru a růst cen stavebních hmot a stavebních výrobků. Vyplývá to z průzkumu společnosti Incoma Research mezi stavebními firmami a dodavateli stavebních materiálů.
    Dodavatelé stavebních materiálů vidí jako největší hrozbu opět ceny energií, za nimiž následují zastavení růstu stavebnictví, zvyšování mezd na úroveň EU a časté změny v daních. Samotné stavební firmy považují drahé energie a vysoké mzdy za stejně závažná rizika, proti dodavatelům však u nich na dalším místě následuje strach ze zdražování stavebních hmot, obavy ze zastavení růstu odvětví jsou až na čtvrtém místě.
    Pokud měly firmy hodnotit největší příležitosti českého stavebnictví za obor jako celek, umístily na první místo investice z evropských fondů, v těsném závěsu se umístilo zvyšování počtu modernizací a rekonstrukcí, na třetím místě je zahrnutí dopravní infrastruktury do evropských sítí, na čtvrté místo daly zahraniční investice v Česku.
    Ze svého pohled vidí firmy největší příležitosti českého stavebnictví především ve zvýšení počtu rekonstrukcí a modernizací staveb. Jako druhou největší příležitost vnímají stavbaři důraz na výstavbu ekologických staveb, na třetím místě si nejvíce slibují od zahraničních investic v ČR, přibližně stejně potom hodnotily význam dotací ze strukturálních fondů EU a zavedení eura.
    Ze slabých stránek českého stavebnictví přiřazují stavbaři největší váhu malému počtu učňů, kteří se připravují pro obor. Na druhém místě se potom umístil počet kvalifikovaných řemeslníků, na třetím legislativa a její časté změny.
    Hlavní silnou stránkou domácího stavitelství je podle firem především znalost domácích podmínek, která je následovaná odbornou kvalifikací inženýrů a architektů, na třetím místě je schopnost provádět stavby největší technické náročnosti a kvality.
    Počet firem, které jsou nespokojené s  vlastními výsledky v posledních třech letech, klesá. V roce 2005 jich bylo deset procent, předloni čtyři procenta, loni už jen tři procenta. Naopak s růstem stavebnictví roste i počet společností, které minulou sezonu označily za nejúspěšnější v historii. Loni toto hodnocení použilo 24 procent firem, v roce 2006 to bylo 11 procent stavbařů, o rok dříve dokonce jenom jedno procento společností.
    Průzkumu společnosti Incoma Research se zúčastnilo téměř 150 domácích stavebních firem a dodavatelů stavebních materiálů.
    Stavební výroba loni podle nejnovějších údajů Českého statistického úřadu mírně zrychlila růst ve stálých cenách na 6,7 procenta. V prosinci zaznamenala meziroční růst o 5,6 procenta, což představuje zpomalení proti listopadovému růstu o 7,1 procenta. Hodnota nových stavebních zakázek uzavřených v roce 2007 se snížila meziročně o 11,9 procenta.
0 komentářů
přidat komentář