Petice k záměru výstavby nového bazénu v Písku

Zdroj
Ing.arch. Vladimír Krajíc
Vložil
Tisková zpráva
13.01.2012 11:15
Obsah petice: „Žádáme odpovědné představitele města Písku o řádné prověření možnosti
 přesunu záměru výstavby bazénu do jiné, vhodnější lokality ve městě.

Zastupitelstvo města Písku ustanovilo po volbách v roce 2010 pracovní skupinu k přípravě záměru výstavby nového píseckého bazénu, složenou z delegovaných zástupců za jednotlivá politická uskupení. Navzdory jejím závěrům, o potřebě prověření vhodnosti několika vytipovaných lokalit pro umístění nového bazénu, rozhodli zastupitelé dne 28. dubna 2011 usnesením č. 119/11 o umístění ve stávající lokalitě. Dále bylo zadáno vypracování informativních studií k posouzení 5 doporučených variant případného rozsahu stavby. K těmto variantám proběhla veřejná anketa a na zasedání dne 3.listopadu 2011 o nich rozhodovali zastupitelé. Z řad zastupitelů a veřejnosti byly opět vzneseny pochybnosti o vhodnosti vybrané lokality pod hradbami. Na jednání bylo o stavbě nového plaveckého bazénu na stávajícím místě rozhodnuto ve variantě 4. „Nový bazén pro potřeby
 města s atrakcemi na oživení“.


Objekt se nachází v historickém centru města na území městské památkové zóny. Níže
podepsaní zástupci odborné veřejnosti považují zvolené místo pod hradbami za nevhodné pro realizaci nového bazénu a vyzývají zastupitele města, aby osobně a zodpovědně zvážili dopad svého rozhodnutí s přihlédnutím k následujícím důvodům:

    1.    Je zde jedinečná šance (asi historická) očistit nejexponovanější pohledy na město. Objekt bazénu je ve zvolené variantě příliš velkou stavbou v kontextu středověkého opevnění a historického centra. Nejvýznamnější písecká památka Kamenný most bude rovněž dotčena.
    2.    Zachování stávající polohy bazénu koliduje se snahou města vybudovat rekreační zklidněnou trasu pro pěší a cyklisty (obytná zóna) od Děkanského kostela Narození Panny Marie na Bakalářích směrem na lávku a pěší tranzit z centra směrem do Lipové aleje a na Hradiště.
    3.    Objekt občanské vybavenosti s regionálním významem v daném objemu nelze v historickém centru města umístit. „Aquacentrum“ či bazén přivede velké množství aut a autobusů. Urbanistická a dopravní struktura místa tento nápor nezvládne. Již stávající dopravní situace je kritická a realizací zvažovaného záměru se situace jen zhorší!
    4.    Zvolený objekt nemá zajištěnu dostatečnou parkovací kapacitu - dopravu v klidu podle platných norem.
    5.    Plavecký bazén lze umístit mimo historické jádro města do vhodnější lokality s lepší dopravní obsluhou za srovnatelných nákladů na stavbu.

Historické rozhodnutí o umístění stávajícího bazénu bylo nesprávné.
 Nechceme, aby se opakovaly chyby minulosti. 
Největší investice města si zaslouží širší diskusi.

Z řad odborníků spojených s Pískem prohlášení podporují:

Ing.arch. Vladimír Krajíc

Ing.arch. Martin Zborník

Ing.arch. Libor Monhart

Ing.arch. Petr Lešek

Ing.arch. Vratislav Vokurka

Ing.arch. Jana Kantorová

Ing.arch. Ladislav Kratochvíl

Ing.arch. Pavel Veřtát

Ing.arch. Petra Trambová

Ing.arch. Jaroslav Malý

Ing.arch. Radek Jaroušek

Ing.arch. Pavla Šmídová

Ing.arch. Jan Bouček

Ing.arch. Tomáš Cendelín

Ing.arch. Jaroslav Smola

Ing.arch. Laura Jablonská

Ing. Jaroslav Žák

Ing. Karel Petro

Ing. Tomáš Franců

Jiří Hladký


Petiční výbor ve složení:
1. Ing.arch. Vladimír Krajíc, Gregorova 2585, Písek

2. Ing.arch. Martin Zborník, Bakaláře 165, Písek

3. Ing.arch. Jana Kantorová, Holečkova 8, Písek


Podepsané petiční archy je možné doručit do termínu 10.1.2012 na adresu:

Píseckého 131 (u Putimské brány), Písek – schránka označená Petice bazén.

Stážení petice >
6 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
podpora
Martin Rusina
13.01.12 02:30
www.piseckysvet.cz
Petr Lešek
13.01.12 11:10
Jeden se divi
takyarchitekt.
14.01.12 04:59
Pozemky patří městu
Petr Lešek
16.01.12 11:36
Pozemky patří městu
takyarchitekt
16.01.12 11:23
zobrazit všechny komentáře

Související články