O soutěž na Vodní dům u přehrady Želivka je velký zájem

Vložil
ČTK
28.11.2009 18:20
Brno

Základním prvkem domu bude obrovské akvárium.
Hulice (Benešovsko) - Český svaz ochránců přírody (ČSOP) Vlašim vybuduje v blízkosti vodní nádrže Švihov na Želivce návštěvnické centrum zvané Vodní dům. S jeho pomocí bude informovat o významu Želivky jako hlavního pitného zdroje pro Prahu a okolí i o zařazení některých přírodních lokalit v  okolí této přehrady do soustavy evropských chráněných území Natura 2000. Ročně by ho mohlo navštívit až 30.000 lidí, řekl ČTK Karel Kříž z ČSOP Vlašim.
    Pásma hygienické ochrany kolem přehradní nádrže i její zařazení do Natury 2000 přináší pro tamní obyvatele i návštěvníky mnohá omezení a řada z  nich to vnímá negativně, uvedl. Musí se proto podle něj vhodnou a příjemnou formou vysvětlovat, proč je třeba chránit čistotu vody a přírody a jak tato ochrana i péče o dané území vypadají. Podobná návštěvnická střediska podle Kříže fungují po celém světě.
    ČSOP vyhlásil na Vodní dům architektonickou soutěž, která se uskuteční v první polovině ledna. Podklady si už podle Kříže vyzvedlo téměř 90 architektonických kanceláří. Měly by si umět poradit mimo jiné s požadavkem, aby základním stavebním prvkem nízkoenergetického a ekologického domu bylo obrovské akvárium. Celý areál by měl vzniknout na zhruba hektarovém pozemku asi 200 metrů od hráze nádrže a bude mít také venkovní expozici.
    Projekt připravuje ČSOP ve spolupráci se společností Veolia a podnikem Povodí Vltavy. Náklady se odhadují na 60 milionů korun a investor na to požádá o  dotaci z Regionálního operačního programu Životní prostředí. "Pokud se podaří v  polovině ledna vybrat architektonický návrh, na konci roku 2010 bychom podali žádost o dotaci. Na konci roku 2011 by se pak mohlo začít stavět a hotovo by mělo být do roka," dodal Kříž.
    Vodní dílo Želivka je objemem 267 milionů metrů krychlových i odebíraným množstvím vody největší vodárenskou nádrží ve střední Evropě. Území kolem přehrady je ale zajímavé i přírodovědně, protože bylo dlouhou dobu z velké části nepřístupné. Tvoří ho mimo jiné široký pás lesa, který měl zabránit erozi půdy na březích nádrže, jejíž stavbě muselo ustoupit malé městečko a několik vesnic. Řada původních obyvatel, kteří byli vysídleni, to stále chápe jako křivdu. Vodní dům podle Kříže připomene i tuto část historie.
0 komentářů
přidat komentář