Ministerstvo má nové programy pro památky a stipendia pro umělce

Zdroj
Markéta Horešovská
Vložil
ČTK
08.02.2008 18:15
Praha

Praha - Dva nové památkové programy a jeden program stipendií pro umělce vyhlásilo ministerstvo kultury. Jeden památkový program je určený pro obce s rozšířenou působností, letos by do něj mělo jít přibližně 200 milionů korun. Druhý má podpořit památky zapsané na seznam UNESCO a bude na něj pro letošní rok vyčleněno 18 milionů korun, řekla ČTK mluvčí ministerstva Marcela Žižková. Financování programů v každém roce bude vždy záviset na rozpočtu, doplnila.

    Na stipendia půjde z rozpočtu úřadu přibližně osm milionů korun. Tento program má podpořit zejména autory nebo výkonné umělce při tvorbě a vzniku autorských děl a uměleckých výkonů. Termíny letošních uzávěrek pro příjem žádostí jsou 15. března a 30. června.
    Památkový program pro obce s rozšířenou působností má podle ministerstva pomoci té části památek, které to jiné formy státní podpory neumožňují. Peníze by z tohoto programu měly jít vlastníkům na památky, které jsou mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nevlastní je stát.
    Vlastník musí mít alespoň deset procent z nákladů, na které bude příspěvek žádat. Příspěvek z tohoto programu se ale nesmí krýt s jiným příspěvkem z jiného ministerského památkového programu.
    Program pro památky UNESCO se týká památek v ČR již zapsaných, těch, u kterých ministerstvo podalo návrh na nominaci nebo rozhodlo o zpracování nominační dokumentace. O dotace mohou žádat samosprávy, jednotlivci i občanská sdružení, dostanou maximálně 70 procent celkových zamýšlených nákladů projektu. V tomto programu může příjemce dotace v jednom roce žádat o příspěvek na dotčenu památku i z ostatních programů ministerstva.
    Šest dosavadních památkových programů spolu s výdaji na nápravu povodňových škod z roku 2002 a výdaji na ochranu movitých památek bylo loni financováno 720 miliony korun; letos se tato suma zvyšuje na 735 milionů a přibude k nim dalších zmíněných 218 milionů korun. Letošní rozpočet MK tedy na památky pamatuje skoro částkou 953 miliony. Rozpočet je 8,8 miliardy, v tom je 1,3 miliardy na činnost církví a do kultury tedy jde 7,5 miliardy. Památky by tak měly dostat asi 12 procent celého rozpočtu.
    Kulturní služby a podpora živého umění letos činí necelých 650 milionů. Největší podíl, skoro dvě třetiny z peněz po odečtu výdajů na církve ale stále připadá na příspěvkové organizace (4,8 miliardy).
    Největší objem peněz v rámci památkových programů jde do Programu regenerace městských památkových rezervací a zón a Programu záchrany architektonického dědictví. Poté, co zhruba před dvěma lety byl objem peněz do nich plynoucí předmětem velké kritiky, je loni i letos na ně vyčleněno asi o třetinu více.
    Kromě výše peněz je ale podle odborníků důležitým aspektem těchto programů fakt, že hlavně motivují vlastníky kulturních památek více k tomu, aby je opravovali. Především tím, že podpora je určena přímo majiteli památky a na jejich obnovu se skládají peníze ze tří zdrojů - od státu, města či obce a majitele památky.
0 komentářů
přidat komentář