Letní škola architektury v Rožnově pod Radhoštěm 2012

Nápady studentů architektury jsou inspirací pro obecní zastupitelstva

Zdroj
ex-centric.eu
Vložil
Tisková zpráva
13.09.2012 14:20
Kamil Mrva

Rožnov pod Radhoštěm - Třicet studentů architektury z celé České republiky se sjelo na ojedinělou akci do Rožnova pod Radhoštěm. Již druhý týden v rámci Letní školy architektury řeší ve spolupráci se známými odborníky a architekty zadání pro konkrétní lokality obce Trojanovice.
     V prvním úkolu se zabývají urbanistickým návrhem území určeného pro výstavbu rodinných domů. Ve druhé úloze řeší možnosti konverze areálu dolu Frenštát, kde se v současné době nacházejí dvě věže sloužící k průzkumu možných ložisek černého uhlí.
     Na prezentaci studentských prací v úterý 11. září v Kongresovém sále hotelu Eroplán v Rožnově pod Radhoštěm se přijel podívat i starosta obce Trojanovice Jiří Novotný. "Hlavní ideu akce "zamyslet se nad využitelností konkrétního místa" považuji za velmi přínosnou pro všechny obce. Návrhy bydlení dělají mladí lidé, kteří přinášejí cenný pohled zvenku. Zároveň reprezentují budoucí obyvatele dosud nezastavěných lokalit," reagoval na závěr prezentace starosta Trojanovic. Projekty, které mladí architekti představovali, jej zaujaly. "Především ten, který vycházel z beskydské tradice pasekářské obce. Studenti projevují cit pro původní způsob zástavby, pro kultivaci a rozvíjení prostředí. A jejich nápady jsou inspirativní i pro jednání zastupitelstev obcí s developery," dodal starosta.
     Studenti v průběhu letní školy absolvují také poznávací exkurze po okolí, aby byli v přímém kontaktu s jedinečnou atmosférou, kterou Beskydy nabízejí. "Letní školu architektury jsme se rozhodli umístit do Rožnova pod Radhoštěm, protože jde o jednu z pomyslných bran do Beskyd. Hlavním tématem školy je totiž navrhování v chráněných krajinných oblastech, v nichž se architekti musí vyrovnat s řadou přísných regulací ovlivňujících podobu jejich projektů. V blízkosti Rožnova se nacházejí Pustevny se slavnými stavbami Dušana Jurkoviče, v samotném městě je nejstarší skanzen v České republice a v jeho bezprostředním okolí se můžeme setkat se zajímavou moderní a současnou architekturou. Studenti dostali příležitost navrhovat architekturu pro konkrétní místa v sousedních Trojanovicích, která spolu s architektem Kamilem Mrvou vybral trojanovický starosta Jiří Novotný," uvádí k výběru místa konání Letní školy architektury odborný garant projektu, novinář Petr Volf.
     Mladým architektům přijeli do Rožnova přednášet například právník Jiří Plos, přední odborník na legislativní souvislosti architektury a urbanismu, dále slovenský architekt Tomáš Bujna, v Belgii žijící architekt českého původu Jiří Klokočka, nový děkan Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci profesor Zdeněk Fránek nebo vedoucí správy CHKO Beskydy František Jaskula. Studenti absolvují i přednášky dalších renomovaných architektů a vysokoškolských pedagogů. "Mladá generace je otevřená novým pohledům na stavbu v tak citlivém prostředí, jako jsou Beskydy, ale zároveň pečlivě zkoumá tradice a chce na ně navazovat," říká architekt Kamil Mrva, odborný garant projektu a jeden z nejvýraznějších představitelů mladší generace českých architektů, který v Rožnově se studenty denně konzultuje. "Celkově k této urbanistické vizi studenti většinou přistupují na základě tradiční architektury a jejich návrhy jsou výrazným protikladem ke kobercové zástavbě, kterou dnes vídáme v mnoha satelitních obcích," zdůrazňuje Kamil Mrva.
     Všechny studentské práce budou představeny v pátek 14. září 2012 na přehlídce v hotelu Relax v Rožnově pod Radhoštěm a poté budou k vidění na několika dalších místech České republiky.
 


Projekt EU Architektura mimo centra:
Dvouletý projekt podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost nese název Budování partnerství a rozvoj spolupráce v oblasti architektury mimo tradiční centra.
Cílem projektu je navázat a posilovat partnerství mezi jednotlivými subjekty, které se aktivně podílejí na tvorbě architektury mimo tradiční centra. Důraz je kladen na aktivní zapojení partnerů, spolupráci s praxí a zahraniční aktivity.
Smyslem projektu je zmapovat a ukázat kvalitní a výjimečnou současnou architekturu v místech, která jsou vzdálena od tradičních center a která se jako taková často nezaslouženě ocitají v pozici "neviditelných outsiderů".
> více o projektu

Letní škola architektury Rožnov 2012
Akce v rámci projektu Architektura mimo tradiční centra. Probíhá v Rožnově pod Radhoštěm od 2. 9. do 15. 9. 2012. Účastní se jí 30 studentů architektury. V rámci Letní školy Rožnov 2012 přednášejí přední čeští architekti a další odborníci na danou oblast.
Studenti v rámci LŠA zpracovávají projekty na zadaná témata. Pracují v šesti skupinách, jež vedou odborní lektoři. Výsledkem workshopu budou jednak návrhy urbanistického řešení v obci Trojanovice, jednak návrhy pro areál zatím nerealizovaného černouhelného dolu Frenštát.
Odbornými garanty programu Letní školy Rožnov 2012 jsou architekt Kamil Mrva (www.mrva.net) a novinář zabývající se architekturou Petr Volf.
Pořadatelem Letní školy architektury Rožnov 2012 je Architectura, o. s., ve spolupráci s Fakultou umění a architektury Technické univerzity v Liberci, architektonickou kanceláří Kamil Mrva Architects, s. r. o., a Společností pro právní a ekonomické vzdělávání, o. s.
0 komentářů
přidat komentář

Související články