Letní škola architektury Ostrava 2016

Mezi Karolinou a Dolními Vítkovicemi

Zdroj
Akademie architektury, z. s.
Vložil
Tisková zpráva
24.06.2016 18:30
Máme rádi architekturu. Naší motivací je výchova mladých architektů a pomoc městům a obcím, kde se letní školy konají. Nejde nám o akademická řešení, ale o realistické výstupy, které mohou být samosprávami využity v praxi. Každá škola je zakončena výstavou projektů, které jsou dále představeny v médiích, ať už v televizi, nebo v časopisech a novinách. Výsledky jsou také vydány v knižní publikaci.

První dvě akce byly pořádány v rámci grantového projektu Architektura mimo centra. Protože měly velký ohlas, rozhodli jsme se v nich pokračovat.

Letní školy architektury se pokaždé soustředí na aktuální téma, s nímž se budoucí architekti můžou ve své praxi setkat. V Rožnově pod Radhoštěm (2012) jsme se učili zásadám navrhování v chráněné krajinné oblasti, které je svázáno s řadou předpisů a omezení. Součástí letní školy bylo vytvoření principů zástavby celé jedné parcely tak, aby se mohlo podle nich v budoucnu postupovat. V Plasích (2013) jsme se zaměřili na urbanismus obce, který by umožnil lépe využít areál bývalého cisterciáckého kláštera (národní kulturní památky). Kopřivnici (2014) jsme jako místo konání třetí letní školy vybrali pro její bytostné spojení s automobilkou Tatra: s omezením produkce v 90. letech minulého století se velká část výrobního areálu přestala využívat a vznikl zde rozlehlý brownfield, jehož oživením se studenti zabývali. Pro letní školu v Litomyšli (2015) jsme získali záštitu čtyř porevolučních starostů Litomyšle Miroslava Brýdla, Jana Janečka, Michala Kortyše a Radomila Kašpara. Odborní garanti akce Kamil Mrva a Petr Volf zvolili jako hlavní téma možnosti urbanistického rozvoje Litomyšle po vybudování obchvatu, díky němuž pozbude čtyřproudový průtah městem svého významu.

Ve všech případech vznikla řada zajímavých návrhů, s jejichž využitím samosprávy počítají. Při budování musí města a obce vědět, jakým směrem se chtějí vydat: pokud to vědí, mají šanci předběhnout ostatní. Letní školy mohou svou intenzitou a invencí sehrát pozitivní roli, protože nabízejí pohled zvenčí, který není zatížený tzv. lokální slepotou, kdy místní berou za samozřejmost zakonzervovaný, často nefunkční stav věcí, a rezignují na jejich nápravu. Přitom často stačí v podstatě málo, aby se mohly změnit k lepšímu.

Tématem Letní školy architektury 2016 bude návrh řešení urbanistického rozvoje Ostravy v rámci revitalizace a nového využití území brownfieldu mezi Karolinou a Dolními Vítkovicemi. Klademe si otázky: Co by to znamenalo pro centrum Ostravy a její obyvatele, kdyby se obě lokality v budoucnu opět propojily? Jaký by mělo mít toto území charakter? Komu by mělo být určeno? Jakou roli v něm může sehrát řeka Ostravice?Termín: od čtvrtku 8. do soboty 17. září 2016

Místo: Dolní Vítkovice

Odborní garanti: architekt Kamil Mrva, novinář Petr Volf

Konzultant: architekt Josef Pleskot

Architekti–lektoři: Jakub Fišer, Zdeněk Fránek, Petr Hájek, Jan Hendrych, Karel Janča, Hana Maršíková, Dana Nováková, Jitka Ressová, Svatopluk Sládeček, Petr Stolín, Radim Václavík, Veronika Veselá

Letní škola je určena pro maximálně 30 studentů nebo absolventů architektury českých a slovenských vysokých škol. Podmínkou je aktivní účast po celou dobu jejího trvání. Na závěr letní školy účastníci obdrží absolventský certifikát. Letní škola architektury 2016 vyvrcholí slavnostní vernisáží studentských projektů, kde bude zpracované téma představeno zástupcům města, médiím a veřejnosti.

Registrační poplatek: 5 000 Kč.

Přihláška: Pomocí registračního formuláře na www.akademiearchitektury.cz do 20. 7. 2016, 14:00 nebo do naplnění kapacity počtu účastníků letní školy.

Více informací: www.akademiearchitektury.cz nebo na facebookových stránkách Akademie architektury.

Akci pořádá Akademie architektury, z.s.
0 komentářů
přidat komentář

Související články