Letní škola architektury Plasy 2013 - slavnostní vernisáž

Zdroj
ex-centric.eu
Vložil
Tisková zpráva
10.09.2013 01:00
V hotelu Sport Zruč u Plzně probíhá Letní škola architektury Vize pro Plasy 2013. Účastní se jí tři desítky studentů vysokých architektonických škol z Liberce, Brna a Ostravy.
Studenti pod vedením architekta Jakuba Fišera a jeho šesti kolegů řeší urbanismus města Plasy, které prosluly především cisterciáckým klášterem postaveným podle návrhu Jana Blažeje Santiniho-Aichela.
Zkoumají například veřejné prostory, propojení s krajinou, sledují nejrůznější typy cest, které by zlepšily pohyb chodců. Soustředí se na možnosti budoucího rozvoje celého města i na smysluplné využití klášterního areálu, jenž se začal budovat 
už v roce 1144 a patří k nejcennějším stavbám svého druhu v České republice.
„Smyslem letní školy je zpracovat pro město Plasy ucelený materiál komplexně popisující dnešní stav a návrh úprav pro jeho zlepšení. Ten může být – v závislosti na zvoleném řešení – prezentován jak jako libreto se schématy a textovým 
či grafickým vyjádřením vztahů, procesů a jejich iniciace, tak i konkrétními návrhy,“ uvádí odborný garant letní školy Jakub Fišer.
A doplňuje, že studenti intenzivně tvoří pod vedením šesti architektů: „Pedagogickým cílem takto pojatého přístupu je vyzkoušet si na reálném zadání práci v týmech, jejich schopnost diskutovat a řešit dílčí úkoly ve vztahu k ostatním, při vědomí celkového společného výstupu. V rámci jednotlivých týmů práci ve skupině na určitém tématu, její dělbu na dílčí samostatné úkoly a jejich plnění s ohledem na celkový postup.“
Výsledky společné čtrnáctidenní práce účastníků této jedinečné akce budou představeny v prostorách konventu kláštera v Plasích v pátek 13. září - expozice  zde setrvá do konce září a potom bude představena v Liberci, Praze a dalších městech.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články