Forma privatizace obecních bytů narušila trh

Vložil
ČTK
22.06.2008 11:05
Praha

Praha - Privatizace obecních bytů zahýbala v minulých letech s  českým bytovým trhem mnohem výrazněji než developerská výstavba. Zároveň však podoba, ve které se převody bytů do soukromých rukou odehrávaly, vedla kvůli nízkým prodejním cenám k narušení trhu. Úskalím například je, že se noví majitelé kvůli chybějícím penězům nebudou moci o bývalé obecní byty odpovídajícím způsobem starat. ČTK to zjistila ze studie Trend Report 2008, kterou vydala Asociace pro trh nemovitostí.
    Byty z masivní privatizace na trhu podle autorů studie v mnoha městech jednoznačně převažují. Kvůli chybějící komerční výstavbě pak prý tyto bytové jednotky spolu s družstevními byty představují na trhu většinu jednotek s nízkou cenovou základnou. "Následné růsty cen v mnoha městech jen dohánějí reálné tržní ceny při následujících prodejích," uvedl Trend Report.
    Autoři studie nezpochybňují samotnou privatizaci, poukazují však na nesprávné nastavení její formy a její výsledky. "Nebezpečím těchto transakcí je nabývání nemovitého majetku, často značných hodnot, nájemníky nezřídka finančně slabými, kteří pak nemají finanční sílu, aby se o společné části domu starali s péčí dobrých hospodářů," vysvětlili autoři studie. "Zde je možná budoucí velký problém řady lokalit," dodali.
    Pro obce znamenala tato podoba bytové privatizace podle autorů Trend Reportu velké peněžní ztráty. "Vzhledem k podhodnoceným prodejním cenám přišly obce oproti prodeji v rámci řádných soutěží o značné peníze a v mnoha lokalitách tyto dumpingové prodeje značně narušily bytový trh," podotkla studie.
    Privatizace bytového fondu v Česku začala již v roce 1991 prodejem celých bytových domů, o tři roky později se přidaly prodeje jednotlivých bytů. V  roce 2000 bylo údajně v soukromých rukou zhruba 40 procent obecních bytů. Na konci loňského roku to již bylo v průměru 65 procent. Ukončení privatizačního procesu odhaduje Trend Report na rok 2015, kdy by v obecním vlastnictví mělo zůstat asi 23 procent původního bytového fondu.
    Jednoznačným vítězem v  privatizaci bytů jsou podle výzkumu Teplice, které prodaly plných 100 procent dřívějších obecních bytů. Na druhé příčce se umístilo Ústí nad Labem s 90 procenty zprivatizovaných bytových jednotek, třetí je Plzeň s 80 procenty. Praha má již v současnosti prodáno zhruba 65 procent bytových jednotek, Brno jen kolem 30 procent. "Málo se privatizuje na malých městech do 10.000 obyvatel," uzavřela studie.
0 komentářů
přidat komentář