Digitalizace tuzemských katastrálních map zvyšuje tempo

Vložil
ČTK
13.06.2010 00:15
Praha

Praha - Digitalizace tuzemských katastrálních map se zrychluje. Za loňský rok Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) převedl do digitální podoby 2,5násobně více území než v roce 2008. Přesto ale úřad nesplnil plán, podle kterého měl loni zdigitalizovat 955 katastrálních území. Ve skutečnosti nakonec do digitální formy převedl 763 map, zjistila ČTK z výroční zprávy ČÚZK za rok 2009.
    V letech 2004 až 2007 rychlost digitalizace kvůli snižování počtu zaměstnanců klesala. Loni ale katastrální úřady získaly posilu 300 nových pracovníků, kteří se do převodu map zapojili. "Jejich výkonnost se s  ohledem na postupné zapracování ještě nemohla v roce 2009 plně projevit, což mělo spolu s výrazným neplněním plánu dokončování pozemkových úprav největší vliv na to, že přírůstek počtu digitalizovaných katastrálních území v roce 2009 nedosáhl plánovaných 955 katastrálních území," stojí ve výroční zprávě.
    Z celkového počtu 13.027 katastrálních území v Česku se jich loni dočkalo digitalizace téměř šest procent. To je přes nesplnění původního záměru nejsilnější nárůst za posledních deset let. "Pozornost byla i nadále zaměřena na katastrální mapy na území měst a větších obcí, kde jsou většinou k dispozici kvalitnější podklady, probíhá zde více transakcí na trhu s nemovitostmi a realizují se rozvojové záměry," uvedl úřad. Digitalizace katastrálních map v  takových lokalitách je ale časově náročnější než ve venkovských územích.
    Na konci loňského roku byly v digitální formě k dispozici mapy 5739 katastrálních území, tedy více než 44 procent z celkového počtu. Zbytek území je zatím pokrytý pouze v podobě naskenovaných katastrálních map, které ve srovnání s digitálními mapami neumožňují na internetu zobrazit aktuální stav katastru.
    Digitalizace je podle ČÚZK nezbytným krokem pro efektivní fungování a správu katastru nemovitostí. Katastrální mapy v elektronické podobě jsou stěžejním podkladem při správě a rozhodování o území. Jejich strategický význam podle úřadu spočívá v tom, že slouží jako podklad při tvorbě dalších map, informačních systémů a aplikací vztahujících se k území. V praxi jde například o  digitální technické mapy, územní plány, cenové mapy, sledování a rozvoj technické a dopravní infrastruktury nebo životního prostředí.
    
Vývoj digitalizace katastrálních území v ČR:
Rok Zdigitalizováno Celkem
v digitální formě
Roční přírůstek
z celkového počtu 13.027 území
Podíl
z celkového počtu
do 2000 1049 1988 8,1 % 15,3 %
2001 440 2428 3,4 % 18,6 %
2002 453 2881 3,5 % 22,1 %
2003 543 3424 4,2 % 26,3 %
2004 383 3807 2,9 % 29,2 %
2005 314 4121 2,4 % 31,6 %
2006 279 4400 2,1 % 33,8 %
2007 263 4663 2,0 % 35,8 %
2008 313 4976 2,4 % 38,2 %
2009 763 5739 5,9 % 44,1 %
0 komentářů
přidat komentář

Související články