Big Deal

hledání „velké zakázky“

Zdroj
Centre for Central European Architecture
Vložil
Tisková zpráva
12.07.2008 11:20
Výstavy

Multimediální projekt Big Deal mapuje možné cesty za "úspěchem" mladé generace architektů působících v České republice. Výběr ateliérů reflektuje různorodost domácí scény a tím zároveň narušuje zažitý stereotyp o přímočarém vývoji české architektury. Při sledování cest, jimiž se ubírají jednotlivá studia, se snažíme najít podstatný zvrat, který předurčil jejich další tvorbu a v mnoha případech byl i zásadním důvodem jejich založení.

termín konání: 23. 7 - 31. 8. 2008
vernisáž výstavy: v úterý 22. 7. 2008 v 18:00 hodin, Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, Brno
tisková konference: v úterý 22. 7. 2008 v 11:00 hodin, Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, Brno
místo konání projektu: Dům pánů z Kunštátu, 1. patro, Dominikánská 9, Brno
projekt Big Deal připravilo: CCEA
partner výstavy v Brně: Dům umění města Brna

vystavující:
A69 architekti (Boris Rodčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig), HŠH architekti (Petr Hájek, Tomáš Hradečný, Jan Šépka), 4a architekti (Jan Schindler, Ludvík Seko, Peter Hudák, Leigh D'Agostino), New Work (Svatopluk Sládeček), Projektil architekti (Roman Brychta, Adam Halíř, Ondřej Hofmeister, Petr Lešek), CCEA, MOBA (Igor Kovačević, Yvette Vašourková), KRUH, Skupina (Marcela Steinbachová), OK Plan architekt (Luděk Rýzner), Knesl+Kynčl architekti (Jiří Knesl, Jakub Kynčl)"Stačí letmý pohled na současnou českou architekturu a existence generace architektů, kterým je dnes mezi 35 a 40 lety, je k nepřehlédnutí zřetelná. Je tu, můžeme ji označit za silnou a úspěšnou, ale s přesnější charakteristikou budou potíže: Vychází jen věk a s ním přibližně vstup do architektury. Chybí tu generační program, blízkost názoru a výrazu. Chybí generační sdružení, spolek, časopis. Chybí zřetelný periodizační zlom, který by označil bod nástupu generace. Podle zaběhlých kritérií tu generace vlastně není. Přitom velmi je."
Vladimír Czumalo, citát z úvodního textu katalogu Big Deal

Cílem projektu BIG DEAL není poskytnout komplexní pohled na práci ateliéru. Projekt rovněž nesleduje PR strategii prezentace ateliéru a vyhýbá se biografickým výstavním modelům, daleko více chce proniknout do pozadí práce architektů, dostat se "dovnitř" jejich pracovního procesu. Architektura je víc než jiné umělecké disciplíny přímo propojená, závislá a odkázaná na prvotní vstup klienta - zadavatele. Ať už je to objednavatel ze soukromého nebo veřejného sektoru. Výběr vystavujících architektonických studií v projektu Big Deal pokrývá celou škálu způsobů, kterými se mladé ateliéry mohou dostat k své první (přelomové) zakázce.
"Pátráme po tom, jak vznikala architektonická studia v porevoluční době, v době kdy opět začala fungovat tržní ekonomie a kdy se stavitel - zadavatel práce objevil i v jiné než statní podobě. Objevili jsme osm vztahů architekt a zadavatel práce. Ke každému tématu jsme přiřadili architektonický atelier, kde se daný vztah stal zlomovým momentem pro další růst nebo často i pro samotný vznik a vývoj ateliéru. Tyto modely jsme použily jako výstupní bod pro mapovaní české architektonické generace, která má bezprostřední zkušenost s obdobím komunismu." vysvětluje Igor Kovačević, kurátor projektu.

Nejde nám výhradně o pochopení a odhalení mechanismů rozvoje architektonického ateliéru. Chceme ukázat i úskalí, která provázejí snahu prosadit se a která jsou součástí hledání cest v tvůrčím procesu architekta. Od začátku nás zajímal vztah architekta a zadavatele stavby, ať už jde o vztah architekt - developer, architekt - město či architekt - soukromý investor. Těžištěm výstavy jsou krátká filmová interview se zakladatelem / zakladateli zastoupených ateliérů. Filmové médium jsme využili zejména kvůli jeho autenticitě - prostřednictvím filmového záznamu zprostředkováváme osobní kontakt, osobní "vyprávění", sdělení konkrétního architekta o zkušenosti s hledáním velké zakázky. BIG DEAL chce ukázat, že vysoká příčka dosažená na pomyslném žebříčku úspěchu (která bývá automaticky ztotožňována se získáním větších zakázek či s růstem ateliéru) nemusí být hlavním měřítkem pro posuzování výsledků. Ačkoli se tvůrčí svoboda může jevit jako protipól růstu a úspěchu, řada proher, kterými každý z ateliérů někdy prochází, se v budoucnu může zúročit v silném osobním projevu architekta.

Udržet si při navrhování autorství a myšlenku je úkol, který se při větších zakázkách stává takřka nezvladatelným. Hranice mezi pozicí architekta-tvůrce a architekta-pouze-poskytujícího-službu je velmi tenká. Vybrané debuty představují velmi silné tvůrčí projevy jednotlivých autorů. Čas ukáže, jak tato "Big Deal generace" obstojí při větších zakázkách - zda se vydá cestou poskytovaní služeb s důrazem na maximální množství postavených metrů nebo cestou architektů-myslitelů, formulujících ideje společnosti.

A69 architekti /soukromý podnikatel a architekt/
Chebský ateliér založilo v roce 1994 trio mladých absolventů Fakulty architektury ČVUT v Praze: Boris Rodčenkov, Prokop Tomášek a Jaroslav Wertig. Za krátkou dobu své existence má ateliér za sebou řadu realizací, díky nimž na sebe jeho činnost strhává pozornost odborné veřejnosti a médií. Ateliér nevystupuje jako uzavřená entita a své práce prezentuje prostřednictvím řady přednášek a výstav.
www.a69.cz

HŠH architekti /veřejné mínění a architekt/
Architektonická kancelář byla založena v roce 1998 Petrem Hájkem,Tomášem Hradečným a Janem Šépkou. Po vyhraných soutěží se mladí architekti přímo ze studentských lavic ocitli v neznámém prostředí mediální džungle, ve kterém se brzy začali orientovat a prosazovat své návrhy.
www.hsharchitekti.cz

4A architekti /developer a architekt/
ateliér založený v roce 1998, představují jeden z nejprogresívnějších pražských ateliérů. Mezinárodní charakter uskupení i odlišná pedagogická východiska garantují různorodost architektonických přístupů v atelieru.
www.architekti4a.cz

New Work /soukromý investor a architekt/
Brněnský ateliér architekta Svatopluka Sládečka získává pozornost hlavně díky architekturám rodinných domů a vil, které vnímá jako umělecká díla, ne pouze jako utilitární stavby.
www.newwork.cz

Projektil architekti /soutěž a architekt/
Studio, v jehož čele stojí čtveřice mladých architektů, je v posledních letech známé i jako "ateliér knihoven". Podle jejich návrhů se realizuje Knihovnicko-informační centrum v Hradci Králové a Národní technická knihovna v Praze. www.projektil.cz

CCEA, MOBA /osvěta a architekt/
Centre for Central European Architecture, první nezávislé centrum architektury v České republice, bylo založeno v roce 2001 a nastartovalo reflexi soudobé architektury v širším středoeuropském regionu. Dvojice architektů (zakladatelé CCEA) se angažuje v propagaci architektury a architektonického myšlení se snahou hledat vlastní architektonickou identitu. Skrze svoji tvorbu jak praktickou tak teoretickou usilují o posílení středoevropské pozice.
www.ccea.cz
www.moba.name

KRUH, Skupina /osvěta a architekt/
Občanské sdružení Kruh pořádá přednášky, diskuse, exkurze a filmové festivaly o architektuře. Zároveň vydává publikace dokumentující současné přemýšlení o architektuře. Mladá architektka Marcela Steinbachová je hlavní postavou tohoto sdružení. S nasazením všech sil spojuje svou vlastní architektonickou kariéru s chodem neziskové organizace. V roce 2007 založila s kolegy architektonickou kancelář Skupina.
www.kruh.info
www.skupina.org

OK PLAN ARCHITEKTI /periferie a architekt/
Atelier byl založen v roce 1998 Luďkem Rýznerem. Sídlí na půl cesty mezi Prahou a Brnem v Humpolci. Marketingovým přístupem a aktivním PR se ateliér zviditelnil a šíří pole své působnosti mimo Humpolec.
www.okplan.cz

Knesl+Kynčl architekti /místní samospráva a architekt/
Atelier založený v roce 2001 je úzce provázaný s tamní Fakultou architektury, Vysokého učení Technikého v Brně, kde oba zakladatelé aktivně působí v pedagogických funkcích.
www.knesl-kyncl.com


kurátoři výstavy: Igor Kovačević, Yvette Vašourková
produkce: Zuzana Bodnárová, Igor Kovačević (CCEA)
produkce výstavy za DumB: Jitka Vitásková
grafika tiskových materiálů a filmová grafika: Petr Štepán
architektura výstavy: MOBA
producent filmu Big Deal: CCEA
scénář a režie: Igor Kovačević
asistent režie: Karolína Jirkalová
hlavní kameraman: Marko Simić
kamera: Aleš Blabolil, György Lászlo
zvuk: Bojan Bojić, Michal Gabor
střih a post-produkce: František Krähenbiel, Alexandra Gojdičová


0 komentářů
přidat komentář