Bc. Miroslav Malý – Městská knihovna v Přerově – prof. Ing.arch. Ivan Ruller

II. Cena Bohuslava Fuchse – vítězný projekt

Zdroj
SOFA
Vložil
Tisková zpráva
15.02.2012 09:00
Miroslav Malý

Místo
Knihovna se nachází v Přerově na rozhraní starého města a nové zástavby,  na místě dochovalých městských hradeb. Je to místo rozporuplného charakteru. Jsme tu v historické struktuře, mezi hradbami a zároveň v otevřených plochách předhradí. Místo, kde staré město ukazuje hradbami svou tvář  a zároveň záda dvorními trakty svých domů. Místo mezi dvěma pěšími trasami, kde ani jedna není ulicí. Co je zde rub a co je líc, co je ven a co je dovnitř. Čeho má být stavba na tomto místě součástí a na co reagovat.

Koncept
Návrh zastavuje většinu území, tedy překlenuje městské prostory rozdílného charakteru – stavba přebírá problematiku rozdílnosti charakterů jednotlivých částí místa a nově ji transformuje. Na straně jedné se budova stává částí okolní městské struktury a sama ji nově definuje, na druhé straně vytváří nový svět sama uvnitř sebe.
 
Knihovna 21. století
Místo nových impulzů a nápadů, místo dialogu, setkávání a kulturních akcí. Budova otevřená a živoucí. Stejnou měrou místo intimity a ticha, místem komorní atmosféry dřívějších knihoven klášterních či zámeckých. Plynulé prostory veřejného výběru i uzavřená zákoutí. Prostory otevřené svému okolí i vnitřní klidová atria. Knihovna uzavřená do sebe a otevřená venku, stejně tak otevřená do sebe a uzavřená venku.

Historická stopa
Na první pohled se zdá, že stavba zastavuje původní strukturu hradeb. Ona ji však pouze uchovává uvnitř sebe. Návštěvník knihovny je tak volně provázen historickou stopou středověkých hradeb propisujících se jako interierové stěny místností, či exterierové zdi venkovních atrií.

Forma
Forma budovy a její vnější výraz je odrazem vnitřku. Různorodost vnitřních prostor se propisuje na fasádu.  Čtenář pochodující s vypůjčenou knihou se mihne za oknem, přes prosklenou stěnu internetové kavárny se vynořuje zeleň vnitřního atria, hradební zeď jako pozadí vášnivé diskuze nad soudobou poezií.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Gratuluji!
Zdeněk Chmel
16.02.12 01:00
zobrazit všechny komentáře

Související články