Pozvánka na VÝJIMEČNÉ DOMY / Alternativa individuálního bydlení

Zdroj
Galerie Jaroslava Fragnera
Vložil
Tisková zpráva
03.07.2007 00:35
11.07. - 26.08.2007

pořadatelé: Galerie Jaroslava Fragnera
výstavu připravilo: CENTRUM ARCHITEKTURY
koncepce, produkce: Renata Vrabelová
grafika: Eva Josková, Renata Vrabelová
překlady: Denisa Petriláková, Renata Vrabelová, Petra Koryčánková

Výstava, připravená brněnským Centrem architektury, v premiéře uvedená v červnu 2007 v brněnské Galerii architektury, představuje jedenadvacet výjimečných rodinných domů nebo obytných jednotek, realizovaných v posledních patnácti letech, domů, u nichž je kladen důraz na výjimečnou architektonickou a užitnou kvalitu, energetickou úspornost až pasivitu, mobilitu, zajímavé umístění stavby v neobvyklých lokalitách nebo nezvyklý způsob užívání a spojování více funkcí kromě základní obytné. Vybrané domy z celého světa jsou představeny fotografiemi, autorskými komentáři a projektovou dokumentací.Prostředí domova, jeho kvalita, kultura a estetické vybavení již od narození natolik silně ovlivňují duševní vývoj člověka, jeho život, že toto téma nepřestává být aktuální.
Ryze individuální přístup k řešení svého vlastního, jedinečného bydlení není vzhledem k velmi častým objektivním omezením a možnostem zcela běžný.

Některá z možných řešení, alternativní možnosti bydlení, představuje tato kniha - výjimečné příklady rodinných domů, rekreačních domů, domků, a obytných jednotek, bez materiálového omezení, s netradiční prostorovou koncepcí, s použitím nových materiálů a technologických možností, energeticky úsporných, mobilních, ojedinělé projekty, přinášející nové myšlení a přístupy k řešení bydlení, domů, které byly postaveny buď pro konkrétního klienta s jasně vyjádřenými požadavky, nebo projektovány jako model možného bydlení, s možností následného vývoje, změn, daných konečným uživatelem.
Představených jednadvacet domů je výsledkem komunikace s přibližně padesátkou architektonických kanceláří. Osloveni byli autoři, jejichž projekt splňoval některá z kritérií, která tvořila záměr výstavy a publikace. Společným jmenovatelem všech zúčastněných domů je jejich výjimečná architektonická a užitná kvalita, kromě časového umístění realizace do uplynulého zhruba desetiletí byly ve výběru domy, které k úkolu řešení rodinného bydlení přispívají novými myšlenkami.

Českou architektonickou scénu zastupují tři ateliéry svými realizacemi, z nichž dnes již slavný dům "Plecháč" OK Planu v Humpolci před třemi lety ještě v rozestavěnosti inicioval záměr knihy, a výstavy.
Rodinný dům ateliéru HŠH Architekti pro manžele Psczolkovy v Berouně je vzácným příkladem experimentu, na jehož výsledku mají spokojení obyvatelé výrazný podíl svým nekonformním, podněcujícím a spolupracujícím přístupem .
Ateliérové bydlení pro manželskou dvojici fotografů v Semilech vyřešili architekti z Archteamu jako dřevostavbu s fasádou ze sendvičových panelů Kingspan, tedy materiálu, který je běžně používaný pro opláštění velkých halových objektů.
Minimální obytné jednotky zastupují "Dům Ruksak" německého umělce Stephana Eberstadta, který, jako zavěšený pokojíček, parazit na fasádě, nabízí možné řešení nedostatku obytného prostoru v činžovních domech, a dále mobilní obyvatelný kiosek "Fred" Oskara Leo Kaufmanna, ne nepodobný nábytkovému kontejneru s výsuvným "šuplíkem", splňující základní potřeby bydlení např. kočujícího obchodníka.
Brazilský polykarbonátový pavilonek studia Andrade Morettin je, podle našich zvyklostí, příjemným víkendovým bydlením v lese.
Oproti tomu vily UN Studia, byť Vila NM s funkcí rekreačního bydlení, jsou prostorově luxusní variantou na téma netradičního bydlení, ve vizuálním i fyzickém propojení s okolní přírodou.
Domy japonské kanceláře Shigeru Ban Architects představují dva zcela odlišné přístupy k řešení rodinného bydlení: "Dům s oponami", které fungují jako pohyblivé stěny, vychází vstříc okamžitému rozpoložení jeho obyvatel - při zatažených závěsech si mohou užít soukromí, naopak při extrovertní náladě nechat do interiéru proudit život tepajícího velkoměsta - pouhým stažením závěsů na stranu. Naopak "Dům-nábytek" je jedním z příkladů možné unifikace a industrializace v přístupu k řešení tak intimního zadání, jakým bydlení bezpochyby je.
Podobným unifikujícím způsobem přistupuje k hledání možností finančně dostupného bydlení, s použitím domácí suroviny - dřeva, chilský atelier URO1.ORG svým prototypem domu M7.
Nizozemská architektonická kancelář Hermann Hertzberger řeší problém své země -nedostatek pozemků na pevnině - projektem plovoucí vily, svobodné v pohybu, která "jako slunečnice každým dnem, otáčí se za sluncem".
Pozoruhodné rekreační bydlení, navržené kanceláří Marlon Blackwell Architect pro rodinu Keenanových je bezesporu "Dům-věž" v Oklahomě, kde, nad korunami stromů, si jeho obyvatelé užívají sepětí s přírodou a jejími rozmary jistě velmi intenzívně.
Přímý kontakt s přírodou nabízí také projekt Samiho Rintaly, norského výtvarníka, žijícího ve Švédsku - "Dům živlů", turistické odpočívadlo nedaleko Soulu, který sice není rodinným domem, ale velikostně i dispozičně zadání rodinného domu vyhovuje a odpovídá.
Rakouská kancelář Frueh představuje v rodinném domě Ruppových bydlení v jednom společném prostoru, Baumschalger-Eberle na podobném konceptu řeší bydlení pro paní Kernovou a její dítě.
Architektonické studio Limit Architects představuje dva odlišné domy: jeden zděný, rudou oponou evokující zahradní divadélko pro děti, na svém jevišti nabízí nekonečný seriál ze života svých obyvatel, druhý, dřevostavba na břehu jezera, je manifestem jednoduchosti a čistoty.
Michel Rojkind vyřešil bydlení pro tanečnici jako nástavbu na střeše domu ze šedesátých let; zaoblené rudé buňky jsou pokračováním dobového tvarosloví, které graduje novou odpočinkovou funkcí a nasvětlením stávajících akrylátových světlíků.
Skládaný dům od japonského studia Cell Space Architects je zhmotnělou ideou domu, skládaného jako japonské origami, domu bez nábytku - domu, jehož stěny nejen vnitřní prostor vymezují, ale současně interiér a jeho vybavení tvoří.
Dům Medúza, jediný nerealizovaný projekt z přehlídky, kalkuluje s postupným prostoupením domácností všudypřítomnou technikou, ve spolupráci s novými materiály použitou pro bydlení s plným servisem, s ohledem na ochranu a udržitelnost životního prostředí .
Renata Vrabelová
0 komentářů
přidat komentář