Sportovní hala pro tělesnou výchovu – Nová Paka

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž

Vyhlašovatel
Královéhradecký kraj

Termín vyhlášení
21.10.2019

Termín odevzdání
pá 17.1.2020 10:00

Odkaz
https://zakazky ...
SoutěžeVložil
Jan Kratochvíl
Sportovní hala bude umístěna na pozemku školy. K výstavbě je možno využít veškerých volných přilehlých a dosud nevyužitých prostor – viz pohledové foto. S výstavbou bychom rádi vyřešili parkování zaměstnanců školy a případných návštěvníků sportovní haly. Návrh musí počítat s dostatečným množstvím zeleně. Hala musí být propojena se školou krytou spojovací chodbou. K tomu se nabízí místo výstupních dveří v meziposchodí přízemí a suterénu školy.
Návrh by měl respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele v předpokládané výši investičních nákladů do 75 mil. Kč bez DPH. Očekává se, že účastníci soutěže budou hledat taková řešení, která povedou k uvedeným investičním nákladům.

Porota
Mgr. Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana
Mgr. Josef Cogan, starosta města Nová Paka
Ing. Václav Nýč, vedoucí odboru investic
Ing. arch. Pavla Pannová
Ing. arch. Marek Janatka
Ing. arch. Marek Wajsar

Ceny
1. cena - 430 000,-
2. cena - 220 000,-
3. cena - 100 000,-
Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje k možnému rozdělení celková částka na odměny ve výši 100.000,-Kč. Způsob rozdělení celkové částky určí porota.
0 komentářů
přidat komentář