Polyfunkční dům Slivenec

Užší jednofázová projektová architektonická soutěž

Vyhlašovatel
Městská část Praha-Slivenec

Místo konání
Slivenec

Termín vyhlášení
15.9.2018

Termín odevzdání
pá 25.1.2019 12:00

Odkaz
https://www.vhodne ...
SoutěžeVložil
Jan Kratochvíl
Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu Polyfunkčního domu Slivenec. Součástí komplexního řešení bude návrh společenského sálu a knihovny, všech souvisejících provozů a dále malometrážních bytových jednotek. Nově navržený objekt by měl vytvořit důstojný prostor pro společenský a kulturní život obce. Malometrážní byty budou určené pro seniory, mladé rodiny, učitele a zaměstnance městské části. Součástí projektu je i úprava navazujícího veřejného prostranství a řešení dopravy. Technické a provozní řešení by mělo odpovídat současným standardům. Návrh by měl respektovat ekonomické možnosti zadavatele.
0 komentářů
přidat komentář