Nová základní škola pro Uhříněves

Jednofázová užší soutěž o návrh

Vyhlašovatel
Městská část Praha 22

Místo konání
Praha Uhříněves

Termín vyhlášení
22.1.2021

Termín odevzdání
pá 28.5.2021 14:00

Odkaz
https://1url.cz/ ...
Soutěže



Vložil
Tomáš Zdvihal
Předmětem soutěže je najít nejvhodnější řešení nové základní školy pro Uhříněves.
Zadavatel klade důraz na nadčasové, inovativní a mnohostranně vyvážené pojetí nového školního areálu, který bude maximálně zohledňovat principy moderní výuky i efektivní využitelnost školních prostor mimo vyučování. Nová škola má být místem přátelským, bezpečným a dobře funkčním nejen pro své primární uživatele – děti a pedagogy – ale také pro další obyvatele městské části, jejíž veřejný prostor by její stavba měla promyšleně doplnit a významně zkvalitnit. Nová škola by s ohledem na sociální odpovědnost zadavatele
měla vytvářet vhodné a důstojné pracovní podmínky.
Celková kapacita školy (počet žáků): 810.
Cílem soutěže je pro Uhříněves najít partnera, který bude svým komplexním přístupem hledat cestu k lepšímu školnímu prostředí. Architektonické řešení školy má vytvořit podmínky pro progresivní vzdělávací zařízení, které obstojí i v budoucnosti. Kromě tradičních metod bude ve škole kladen důraz na inovativní metody výuky.
S tím souvisí prolínání a otevřenost prostor, jejich případné propojení s exteriérem apod. Školní prostory by měly umožňovat větší variabilitu dle různých organizačních forem výuky, aktuálních potřeb školy a případně i dalších místních organizací.
Cílem zadavatele je získání přínosného návrhu školy, který spojí vysoké estetické hodnoty s chytrým provozním řešením a funkčními vlastnostmi v oblasti využití energií, a tedy i optimální ekonomickou náročností po celou dobu trvání životnosti objektu.
0 komentářů
přidat komentář