Pořadatel
Galerie VI PER

Místo konání
Vítkova 2, Karlín, Praha

Začátek
st 27.2.2019 18:00

Přednášky

Praha

KarlínVložil
Tisková zpráva

zpět na článek
Aktuální vydaní časopisu Architektúra & urbanizmus mapuje vliv výpočetních technologií a digitalizace architektonických nástrojů na současnou architektonickou praxi a výzkum (nejen) ve střední Evropě. Editoři čísla Imro Vaško a Shota Tsikolyia představují spektrum výzkumů a projektů, které se nezaměřují pouze na možnosti použití výpočetních nástrojů, ale které by bez nich nemohly vůbec vzniknout, nebo by alespoň vypadaly zcela jinak. V diskusi se šéfredaktorkou časopisu Henrietou Moravčíkovou se pokusí objasnit, jak současné pojetí světa jako otevřeného dynamického systému mění architektonické myšlení. Dotknou se otázky, jako například, co znamenají v dnešním architektonickém výzkumu a praxi otevřené systémy, měkké systémy, generativní procesy nebo bottom-up metody a jaký je jejich potenciál pro rozšíření znalostí a řešení skutečných výzev našeho světa.

Hosté:
Imro Vasko vede ateliér A III na VŠUP v Praze. Po návratu z Fulbrightova stipendia na Yale University založil na VŠVU v Bratislavě Laboratoř architektury. Působil jako hostující profesor na Rhode Island School of Design. Přednášel a byl kritikem na Columbijské univerzitě, Pratt Institute, RICE, Cornell University, CCNY, Universität für angewandte Kunst a Akademie der bildenden Künste ve Vídni. Spoluorganizoval mezinárodní architektonické akce s Danielem Libeskindem, Gregem Lynnem, Monikou Mitášovou, Marianem Zervanem a mnoha dalšími. Spolupracoval s Janem Taborem a Wolfem D. Prixem na projektu WI:BRA. Věnuje se konceptuální a vizionářské architektuře, urbanismu, instalacím a zabývá se trendy středoevropské architektury a paralelního modernismu.

Shota Tsikoliya působí jako odborný asistent ve studiu A III a v rámci mezinárodního programu CIEE přednáší cyklus Věda, inženýrská technologie v globálním architektonickém navrhování. Vystudoval Univerzitu ve Stuttgartu a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Je spoluzakladatelem architektonického ateliéru Collarch. Vede a spoluorganizuje různé workshopy zaměřené na inovativní technologie v architektuře. Je editorem aktuálně vydáné publikace Akademické platformy výpočetního návrhování, kde srovnává výsledky studií MOLAB na FA ČVUT a A III na VŠUP s výzkumnými platformami evropských architektonických škol.

Henrieta Moravčíková je hlavní redaktorkou časopisu Architektúra & urbanizmus, vedoucí Oddělení architektury Historického ústavu SAV v Bratislavě. Působí jako profesorka dějin a teorie architektury na Fakultě architektury STU v Bratislavě. Je předsedkyní slovenské pracovní skupiny DOCOMOMO, zabývající se výzkumem a ochranou dědictví moderního hnutí. Je autorkou řady knižních a časopisových publikací vydaných doma i v zahraničí, jako Architektúra Slovenska v 20. storočí, Bratislava: Atlas sídlisk, či Architekt Friedrich Weinwurm. Věnuje se teorii, historii a kritice architektury.

Časopis Architektúra & urbanizmus je jediným vědeckým časopisem v Čechách a na Slovensku registrovaným v prestižní vědecké databázi Current Contens. Zaměřuje se na teorii, historii, filosofii a kulturu architektury a urbanismu ve 20. a 21. století. Zaobírá se vztahem architektury a urbanismu k umění, technice a životnímu prostředí. Publikuje výsledky sociologie a psychologie architektury a urbanismu, sociální ekologie, výsledky výzkumu z oblasti techniky prostředí a jiných oborů, které přispívají k rozvoji teoretického poznání v architektuře a urbanismu. Publikuje příspěvky o výuce architektury a urbanismu, recenze odborných knih, jakož i informace a zprávy o významných vědeckých a uměleckých událostech. Časopis Architektúra & urbanizmus vydává OA oddelenie architektúry Historický ústav SAV v Bratislavě ve spolupráci s Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i. v Praze.

A&U Talks: diskusní formát Oddelenia architektúry Historického ústavu SAV, který prostřednictvím pozvaných domácích a zahraničních hostů představuje široké veřejnosti aktuální výzkumy publikované na stránkách časopisu Architektúra & urbanizmus.
0 komentářů
Přidat nový komentář
Diskusní příspěvky vyjadřují stanoviska čtenářů, která se mohou lišit od stanovisek redakce. Všechny příspěvky musí být schváleny redaktorem dříve než budou zveřejněny.
Redakce archiweb.cz ctí v maximální možné míře svobodu slova, nicméně ve vyjímečných případech si vyhrazuje právo smazat nebo opatřit komentářem příspěvek, který se netýká tématu diskuse, porušuje platné zákony ČR nebo dobré jméno portálu, obsahuje vulgarismy nebo má reklamní charakter.