Zelená Malovanka – Řešení pro dálniční křižovatku v centru města

Zdroj
ov-a
Vložil
Tisková zpráva
20.03.2012 11:20
Jiří Opočenský
Štěpán Valouch
opočenský valouch architekti o v - a

Na projektu řešení prostoru křižovatky Malovanka jsme začali pracovat pro Městské zásahy 2010 (http://www.mestskezasahy.cz/).
Smyslem naší práce bylo upozornit na zásadní problém ve struktuře města a naznačit možnosti jeho řešení.
Na zadání městské části Praha 6 jsme na návrhu dále pracovali ve formě ověřovací studie 08/2010.
Tato studie byla  rozvíjena na základě dalšího zadání Prahy 6 ve dvou variantách 11/2011.
Výsledky poslední projekční fáze jsou přílohou.
V současnosti jsou obě verze posuzovány z hlediska vlivu na životní prostředí.

Křižovatka jako otevřená rána škodí městu. Přerušuje pás veřejných parků, který se táhne od hradeb, přes Hládkov, k zahradám usedlosti Malovanka a zámečku Kajetánka. Stala  se fyzickou i psychickou bariérou pro chodce, cyklisty a obyvatele okolí.
Tunel Blanka, vedený spornou trasou, je typickou ukázkou zvůle dopravního stavění v Praze. Jeho nadzemní vyústění a mimoúrovňové křižovatky vznikají bez veřejné debaty či architektonické soutěže. Křižovatka Malovanka, která se dokončuje v místě spojení tunelu Blanka se Strahovským tunelem, svým charakterem připomíná mimopražskou periferii. Přitom se její rozsáhlá plocha, pokrytá svazky dopravních koridorů v různých výškových úrovních, rozlévá těsně za hradbami historické Prahy.
Návrh propojuje „břehy“ křižovatky dvojicí zkřížených lávek. Varianta Sítě překrývá prostor křižovatky nerezovou sítí porostlou popínavými rostlinami. Varianta Labyrint proměňuje prostor křižovatky porostlými konstrukcemi do podoby francouzské zahrady.
Obě verze snižují hluk a prašnost v okolí křižovatky.
3 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
úžasná záležitost...
Přemysl Frantík Kuchař
20.03.12 01:40
napíšu tu myšlenku...
Přemysl Frantík Kuchař
26.03.12 10:57
zobrazit všechny komentáře

Související články