Výsledek výběrového řízení na galeristu–provozovatele Galerie Jaroslava Fragnera v Praze a Galerie architektury v Brně

Vložil
Tisková zpráva
30.07.2010 22:50
Výběrová komise NČA na svém zasedání dne 12.7.2010 vybrala za provozovatele a galeristu Galerie Jaroslava Fragnera v Praze Dana Mertu (Architectura o.s.) a Galerie architektury v Brně sdružení 4AM Fórum pro architekturu a média, o.s. Oba projekty byly vybrány pro svůj důraz na inovaci provozu galerií.
Komise ve složení Tomáš Bezpalec, Jakub Fišer, Radek Kolařík, Michal Kuzemenský, Ivan Vavřík, Tomáš Zlámal, Vít Havránek, Osamu Okamura a Cyril Říha vybírala z celkem čtyř  přihlášených uchazečů do pražské a dvou do brněnské galerie. V případě Galerie Jaroslava Fragnera bylo rozhodnuto až v druhém užším kole, do kterého postoupili dva uchazeči Dan Merta (Architectura o.s.) a Radek Váňa.
K jednotlivým projektům komise konstatovala následující:

Galerie Jaroslava Fragnera Praha:

Jiří Schmidt [otevřít projekt]
- myšlenkově podnětný koncept, velmi široký, ale bohužel ekonomicky nezajištěný.

Alena Hanzlová [otevřít projekt]
- nepřesvědčivá programová část projektu, opakování starších schémat fungování galerie.

Radek Váňa
- porota velice ocenila komplexní zpracování projektu, navrhovanou šíři plánovaných aktivit i posun galerie směrem k typologii architektonického centra. Odborné zajištění výstavního a doprovodného programu však shledala málo přesvědčivým.

Dan Merta Architektura o.s. [otevřít projekt]
- porota ocenila především posuny v programu vůči stávající situaci: ustavení kvalitní galerijní rady jako odborného garanta programového nasměrování galerie, významný posun konceptu fungování galerie směrem ke spolupráci s externími kurátory na specifickém a mezioborovém programu a otevření prostoru galerie dalším souvisejícím aktivitám. Je třeba tento posun sledovat, aby byl skutečně naplňován.

Galerie architektury Brno:

Michal Veselý
 - manažerský projekt s formálním přístupem k zadání.

4AM Fórum pro architekturu a média, o.s. [otevřít projekt]
- porota ocenila novátorský a experimentální přístup k provozování prostoru včetně propojení s novými médii.

Jednotlivé projekty účastníků řízení, kteří dali souhlas se zveřejněním, jsou uveřejněny na webových stránkách NČA http://www.nca.info/konkurz/projekty.

Současně chce správní rada NČA ve spolupráci s oběma galeriemi a dalšími odborníky v následujícím období otevřít diskusi o budoucím směrování obou architektonických galerií v Praze i v Brně.

Související články