NČA vyhlašuje výběrové řízení na provozovatele Galerie Jaroslava Fragnera v Praze a Galerie architektury v Brně

Zdroj
Nadace české architektury
Vložil
Tisková zpráva
26.04.2010 21:35
NČA vypisuje výběrové řízení na galeristu – provozovatele Galerie Jaroslava Fragnera v Praze a Galerie architektury v Brně.
Vzhledem ke skutečnosti, že stávající galeristé byli vybráni v konkurzu v roce 2001, a desetiletá perioda se jeví jako přiměřená, rozhodla se správní rada nadace vypsat nové výběrové řízení. Prostory galerií budou k dispozici od ledna 2011.
Obě galerie jsou orientovány na prezentaci zejména současné české a zahraniční architektury. Měly by být aktivními centry, na jejichž půdě se bude setkávat odborná veřejnost (architekti, designéři, urbanisté a studenti), instituce a orgány státní správy a firmy a společnosti, jejichž činnost přímo souvisí s architekturou. Uvítali bychom též aktivity z jiných oborů, které jsou architektuře blízké a které rozšíří vnímání jejího celospolečenského rozměru (sociologie, ekologie).
Vedle pořádání výstav by proto měly galerie aktivně komunikovat s veřejností pořádáním přednášek a setkání nad aktuálními tématy oboru.

Není vyloučeno, aby obě galerie provozoval tentýž subjekt.

Informace o výstavním prostoru:
Galerie Jaroslava Fragnera
Betlémské nám. 5a, 110 00 Praha 1, www.gjf.cz
100 m² výstavní plochy + kancelář 34 m²
půdorys, řez prostor podelný a řez prostor příčný

Galerie architektury
Starobrněnská 16/18, 602 00 Brno, www.ga-brno.cz
130 m² výstavní prostor + kancelář 23 m²
půdorys

Prostory obou galerií jsou po rekonstrukci. V případě zájmu je po předchozí domluvě možná prohlídka prostor, kontakt M. Krátká +420604208545.

Ekonomické podmínky:

Výstavní plochy galerií budou provozovatelům pronajaty za symbolickou 1 Kč ročně, nadace se bude spolupodílet na úhradě provozních nákladů formou mimořádného grantu.Vedle toho mohou galeristé na základě účasti ve výběrovém řízení, pravidelně nadací vypisovaném, získat granty na jednotlivé galerijní projekty.
Obě galerie se nachází v objektech, jejichž vlastníkem je NČA a tyto objekty jsou jako nemovitosti majitelem pojištěny. Pojištění věcí movitých, provoz a realizace výstav je však věcí galeristy – provozovatele. Vybraný provozovatel bude proto povinen takové pojištění v odpovídající výši uzavřít.

Pro informaci uvádíme přehled provozních nákladů a výše udělených grantů za poslední tři roky.
 rokprovozmimořádný grant na provoz galeriegranty na projekty
GJF 2007 68 932,-   320 000,-
2008 57 082,-   405 000,-
2009 67 186,- 150 000,- 448 000,-
GA 2007 89 195,- 100 000,- 350 000,-
2008 103 929,-   265 000,-
2009 114 619,- 150 000,- 243 500,-

Podmínky výběrového řízení:
 1. Výběrové řízení je určeno pro fyzické i právnické osoby z ČR i ze zahraničí.
 2. Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je doručení požadované dokumentace v písemné i elektronické formě na adresu: NČA, Masarykovo nábř. 250, 110 00 Praha 1, e-mail: nca@nca.info do 7.6.2010
 3. Požadovaná dokumentace:
  1. motivační dopis zahrnující ideový rámec předpokládané činnosti galerie, jejího vedení a zajištění provozu, dále pak ilustrativní koncept výstavního plánu na rok 2011
  2. životopis u fyzické osoby, reference dokazující zkušenosti v daném oboru v případě právnické osoby
  3. čestné prohlášení (stáhnout fyzická osoba, právnická osoba).
 4. Složení výběrové komise:
  - přítomní členové správní a dozorčí rady NČA
  - nezávislí konzultanti: Vít Havránek, Osamu Okamura, Cyril Říha
 5. Termín zasedání výběrové komise je 23.6.2010.
Další doplňující informace jsou k dispozici v kanceláři NČA:
Masarykovo nábř.250, 110 00 Praha 1
e-mail: nca@nca.info
tel. +420604208545
kontaktní osoba M.Krátká.

Kontakt:
Nadace české architektury
Sídlo: Betlémské nám.5a, 110 00 Praha 1
Korespondenční adresa: Masarykovo nábř.250, 110 00 Praha 1
Tel. +420 224932929, e-mail: nca@nca.info, www.nca.info
Kontaktní osoba: Marie Krátká +420604208545


0 komentářů
přidat komentář

Související články