Vyškov má nový územní plán, proti předchozímu se příliš nezměnil

Vložil
ČTK
26.02.2016 09:30
Vyškov

Vyškov - Vyškov má nový územní plán, tento týden jej schválili zastupitelé. Nový dokument si vyžádal stavební zákon, proti předchozímu územnímu plánu se však výrazně nezměnil a respektuje historický vývoj města. Město nemá ambici rozšiřovat se do volné krajiny, ale spíše zastavovat plochy, které udělají současnou zástavbu kompaktnější, uvedl v tiskové zprávě starosta Karel Goldemund (ČSSD).

Významnou změnou v novém územním plánu je zavedení prostorové regulace pro výstavbu v jednotlivých územích. Plán stanovuje maximální plochy k zastavění a také výšku staveb.
"Rozvoj je vázaný především na stávající sídla, je co nejvíce potlačeno rozšiřování zástavby do volné krajiny. Zastavitelné plochy jsou většinou tam, kde uzavírají stávající zástavbu, aby byla kompaktní," uvedl starosta. Koncepce plánu má vést k efektivnímu a ekonomickému využití již existujících sítí a infrastruktury a město nebude muset vynakládat další peníze na nové sítě. Plán také zabraňuje propojení města s okolními sídly. "Jedná se například o místní části Lhota, Hamiltony a Opatovice," doplnil Goldemund.
Územní plán počítá také s dostatečnou rezervou ploch pro výrobu, navazují převážně na průmyslové zóny. Počítá i s nyní opuštěnými či nevhodně využitými areály.
Nejvýznamnějším záměrem v oblasti sportovišť je rozšíření nynějšího sportovního areálu. Aby byl adekvátně dopravně obsloužený, je v plánu nová silnice a parkovací plochy. V budoucnu by se také měla rozvíjet rekreace kolem rybníku Kačenec.
Počet obyvatel města je od počátku 90. let stabilní. Podle oficiálního sčítání obyvatel se pohybuje stabilně kolem 22.000.
0 komentářů
přidat komentář

Související články