Výběrové řízení na městského architekta v Třebíči

Zdroj
Město Třebíč
Vložil
Tisková zpráva
21.01.2017 13:40
Město Třebíč vyhlašuje výběrové řízení na konzultační a poradenskou činnost v oblastech architektury
 a urbanismu (městský architekt).

Charakteristika pozice:

Hlavní náplní je konzultační a poradenská činnost v oblastech architektury a urbanismu města Třebíče
a jeho místních částí, a to pro potřeby města včetně spolupráce s veřejností. Činnost bude prováděna
na základě uzavřené dohody o pracovní činnosti příp. smlouvy na poskytování služeb.

Požadovaný rozsah činnosti:

- předpokládá se rozsah činnosti cca 60 hod měsíčně pro potřeby města a spolupráci s veřejností.

Pracovní zařazení:

- městský architekt spolupracuje s odborem rozvoje a územního plánování, odborem správy majetku a investic, odborem výstavby, odborem dopravy a komunálních služeb, odborem školství a kultury, odborem životního prostředí a případně dalšími odbory dle aktuální potřeby města

- plnění úkolů a činností městského architekta koordinuje Ing. Marie Černá, místostarostka.

Adresa a termín pro zaslání přihlášek:

Přihlášky lze podávat do 13.02.2017 do 17 hodin v uzavřené obálce s označením NEOTEVÍRAT ,
s názvem „Výběrové řízení – Městský architekt“ osobně nebo poštou na adresu Město Třebíč,
 Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč.

Více informací, včetně podmínek výběrového řízení naleznete zde.
0 komentářů
přidat komentář

Související články