Výběrové řízení na městského architekta Českého Brodu

Zdroj
Tomáš Klinecký, místostarosta Českého Brodu
Vložil
Tisková zpráva
26.04.2017 07:10
Město Český Brod vyhlásilo otevřené výběrové řízení na obsazení pozice městského architekta. O jejím ustavení rozhodla rada města v únoru. Architekt města bude pracovat jako konzultant radnice v oblasti architektury, urbanismu a tvorby veřejného prostoru na poli samostatné působnosti obce. Měl by pomoci s přípravou koncepčních dokumentů, při přípravě a realizaci investic, s organizováním architektonických soutěží anebo navrhovat úpravy veřejného prostoru. Jeho činnost bude pokrývat území města a jeho místních částí. Město předpokládá, že přibližně dva dny v měsíci bude vybraný architekt přítomen na radnici. Ostatní konzultace budou probíhat zejména elektronicky.

„O zřízení pozice architekta velmi stojíme. Máme ji jak v programovém prohlášení rady, tak jako jeden z cílů strategického plánu. Chceme najít kvalitního odborníka, který bude dohlížet na architektonické kvality rozvojových projektů města a pomůže nám zlepšovat prostředí ve městě“, říká místostarosta Tomáš Klinecký. „Architekt města nebude mít rozhodovací pravomoci, ale bude silným partnerem samosprávy. Musí také dokázat výtečně komunikovat s veřejností. Přínosem pro město by mohl být někdo, kdo přinese inspiraci zvenčí, ale nebráníme se ani spolupráci s místními architekty“, doplňuje tajemník městského úřadu Aleš Kašpar. „Podmínkou ale je, aby vybraný uchazeč ve městě nerealizoval zakázky ani pro město ani pro jiné subjekty a nebyl tak ve střetu zájmů“ dodal místostarosta Klinecký. 

Výběr architekta města proběhne ve dvoukolovém konkurzu. V prvním kole, jehož uzávěrka bude 25. května, budou posouzeny písemné nabídky včetně kvalifikačních předpokladů a referencí a ve druhém kole bude proveden osobní pohovor s finalisty, kteří si pro pohovor připraví příklady dobré praxe použitelné pro Český Brod. Druhé kolo se koná 13. června. Ve výběrové komisi zasednou významné osobnosti z oboru, například ing. arch. Zdeňka Vydrová, architektka města Litomyšl, ing. arch. Petr Klápště z Fakulty architektury ČVUT. Komisi doplní představitelé vedení města.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články