Vladimír Karfík: Vzpomínky - 2. rozšířené vydání

Zdroj
ATELIER IM
Vložil
Tisková zpráva
13.10.2017 07:05
Vladimír Karfík

Život a dílo architekta Vladimíra Karfíka je mimořádné nejen v ČSR, ale i ve světovém kontextu . Slouží pro poučení a vzor nejen architektům, ale všem zájemcům a obdivovatelům budování koncernu BAŤA, jemuž v čele stály dvě osobnosti: Tomáš Baťa (1876 – 1932), zakladatel a  Jan A. Baťa (1898 – 1965), pokračovatel.
Dílo VZPOMÍNKY jsou základním poučením pro architekturu a pro historii Evropy ve  dvacátém století s přihlédnutím k vývoji v USA. Odrážejí tvorbu hlavních proudů umělecké a technické moderny. Při bližším pohledu  vidíme, že tvorba hlavních tvůrců moderny byla vysoce individuální. Vzpomeňme na objevná díla Le Corbusiera, Mies Van der Rohe, Waltera Gropia, na sovětské konstruktivisty z 20. let, nebo na modernisty Karla Honzíka, Josefa Havlíčka, Oldřicha Tyla, Bohuslava Fuchse, kteří vždy vytvářeli odvážně  individuální styl.
Zlínská moderna byla však trochu odlišná, neboť se v ní objevovaly aplikace dvou dominantních tendencí: funkce a konstrukce. Pokročila však i dále, aplikovala v praxi  unifikaci, typizaci, standardizaci a produktivní ekonomii. Tato nová tvářnost byla podporována i tím, že architekti ve Zlíně byli nuceni pracovat pro obrovský průmyslový koncern, kde věda, technika a ekonomika hrály hlavní úlohu. Tomáš Baťa, zakladatel rád říkával: „ Jsou  tři hodnoty, kterých si nejvíc vážím  -  čas, věda a technika. Nejdůležitější je však čas - když ho zanedbáme - tak věda a technika budou už zastaralé, tedy méněcenné nebo bezcenné“. Tak se mohlo stát, že 5etážové budovy byly postaveny za 6 měsíců. 
Vladimír Karfík přišel do zlínské projekční kanceláře  v dubnu 1930  z Chicaga, kde byl  tři roky  zaměstnán u velkých projekčních firem, z toho téměř polovinu doby u slavného Franka Lloyda  Wrighta.  Objevil ho budoucí šéf  Jan Antonín Baťa, který zde otvíral 14 prodejen obuvi. Po tragickém skonu nevlastního bratra Tomáše (+1932) stál osobně v čele firmy BAŤA v letech 1932 až 1939, kdy byl nucen emigrovat přes USA do Brazílie.
Vl. Karfík nastoupil  do  projekčního  oddělení koncernu, kde projekční programy byly někdy obrovské. Budovala se další města a továrny v ČSR:  Otrokovice, Napajedla,  Zruč n. Sáz., Třebíč, Sezimovo Ústí,  na Slovensku Batizovce a Partizánské. Také velké průmyslové celky v zahraničí. Jmenujme aspoň ty největší:  Batanagar v Indii  (20 000 zaměstnanců),  East Tilbury v Anglii  (12 000 zaměstnanců), Olmuth v Německu, Möhlin ve Švýcarsku,  Best v Holandsku, Hellocourt ve Francii, Batavia v Kanadě,  Borovo v Jugoslavii  a Belcamp v USA. Všude firma překonávala zahraniční konkurenci nejen vědeckou a technickou úrovní, ale i ekonomickými systémy.
Vladimír Karfík, ač stanul v čele projekčního oddělen, přesto  vždy  pracoval i na některém vlastním projektu. Nejzajímavější stavbou byla pro něho administrativní budova č.21,  kde se podařilo realizovat, na svou dobu, některé novinky:  klimatizaci, montážní příčky, ale převážně  tzv. kancelářský velkoprostor, šéfovu pojízdnou kancelář ve výtahu, umývání oken zvenku pomocí výtahu apod. Byla to v této době nejvyšší budova v Evropě. Stavby Vladimíra Karfíka uvádíme podrobně v knize. Jde celkem cca o 95 realizovaných staveb v celém světě.
Ze Zlína r. 1946 odešel na nově zakládanou Fakultu architektury v Bratislavě.  Zde působil až do roku 1979 a podílel se na stavební činnosti Slovenska nejen jako vysokoškolský pedagog, ale také jako praktik při vytváření většiny základních architektonických záměrů země. Zúročil všechny své dosavadní odborné a vědecké metody, navštěvoval cizí země, zařadil se svou tvorbou mezi přední světové architekty. Za svou činnost obdržel řadu ocenění v Evropě i USA. Rozšířená reedice se věnuje zejména období od roku 1946.
Bohatou architektonickou a pedagogickou činnost ukončil pracovním pobytem na MALTĚ, kde působil jako profesor na Fakultě architektury v La Vallettě, vedl projektové oddělení pro výstavbu  a působil jako osobní konzultant v úřadu prezidentky Malty v letech 1979 – 1983.
Od roku 1983 žil a pracoval až do konce života roku 1996 v Brně.

Bibliografické údaje:

Kategorie: autobiografie
Název: VZPOMÍNKY
Autor: Vladimír Karfík, Prof. Ing, arch.
Nakladatelství: ATELIER IM, Luhačovice (studio Mac Works a nakladatelství)
ISBN:978-80-85948-88-2
EAN: 9788085948882
Počet stran: 453
Jazyk: čeština, anglické popisky obrázků, úvod a doslov
Fotografie: čb 112
Rozměry: 18,5 x 22,8 cm
Cena: 450,- Kč
Vydání: 2. vydání 2017 rozšířená reedice (1. vydání 2012)                               
Tiskárna: Cardbox packaging Slušovice
0 komentářů
přidat komentář

Související články