V Doubravníku za 60 milionů opravují kostel Povýšení sv. Kříže

Vložil
ČTK
06.01.2021 08:05
foto: Paveln4, Wikimedia Commons
Doubravník – Tři roky potrvá kompletní obnova kostela Povýšení svatého Kříže v Doubravníku na Brněnsku, která začala v posledních týdnech minulého roku. Rekonstrukce, která zahrnuje opravu vnějšku i vnitřních prostor chrámu, přijde na 60 milionů korun. Stavbu financuje Římskokatolická farnost Doubravník, které se podařilo získat dotaci 58 milionů korun z operačního programu na ochranu kulturního dědictví.


"Projekt se soustřeďuje zejména na havarijní stavy a je rozdělený na stavební a restaurátorskou část. Stavební část zahrnuje všechny stavební činnosti a restaurátorské práce úzce související se stavbou: potřebné statické zajištění, kompletní obnovu střechy věže, obnovu schodiště věže, obnovu některých prvků krovu hlavní lodi, restaurování vnějších mramorových prvků nebo obnovu vnějších renesančních omítek kostela," shrnula starostka Doubravníku Barbora Šenkyříková, která za farnost projekt vede.

Kostel bude mít také novou elektroinstalaci, nové vnitřní osvětlení, ozvučení, elektronické zabezpečení a protipožární systém.

Restaurátorská část prací zahrnuje restaurování lavic kostela a hrobky Mitrovských, umělých mramorů spodních částí oltářů, ale i zvonů nebo litinových plášťů sarkofágů v hrobce Mitrovských.

"Celkové náklady projektu by měly dosáhnout 61 milionů korun, z toho 58 milionů je dotace, tři miliony korun je povinná spoluúčast farnosti. Vedlejší neuznatelné náklady jsou předpokládány ve výši 2,5 milonu korun rovněž z farních prostředků. Předpokládá se, že farnost bude splácet úvěr po dobu 20 let," dodala Šenkyříková. Oprava by měla skončit do poloviny roku 2023.

Kostel Povýšení sv. Kříže v Doubravníku stojí na místě původního kostela zaniklého kláštera augustiniánek a jeho stavba začala v roce 1535. Má podobu goticko-renesančního trojlodí s hranolovou věží, pod presbytářem byla původně pernštejnská hrobka, kterou v roce 1645 vyplenila švédská armáda. Poslední velká úprava kostela spadá do let 1859 až 1867, kdy nechal hrabě Vladimír Mitrovský přistavět ke kostelu novogotickou hrobku Mitrovských a dal do ní převézt ostatky svých předků. Dnes se v ní nachází 19 litinových sarkofágů.
0 komentářů
přidat komentář

Související články