UJEP prozatím nemůže zlikvidovat starou porodnici

Vložil
ČTK
29.12.2012 12:30
Ústí nad Labem

foto: usti-aussig.net
Ústí nad Labem - Ústecká Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) nemůže prozatím zlikvidovat budovu bývalé porodnice v areálu kampusu. Ministryně kultury Alena Hanáková totiž rozhodla o zahájení přezkumného řízení rozhodnutí o neprohlášení objektu kulturní památkou. Text rozhodnutí má ČTK k  dispozici. Starý pavilon A bránili památkáři.
    
Z rozhodnutí vyplývá, že objekt po dobu průběhu přezkumného řízení požívá předběžné památkové ochrany. Univerzita tak nemůže provést plánovanou demolici, ale naopak jako vlastník musí stavbu chránit před poškozením.
     Vyjádření UJEP k rozhodnutí se ČTK nepodařilo získat. Univerzita se k rozhodnutí ze 7. prosince musí vyjádřit do třiceti dnů od jeho doručení. Občanské sdružení, které podalo podnět k  prohlášení objektu kulturní památkou, rozhodnutí ministryně vítá. "Znamená to, že se snad tentokrát již nezávisle bez politických tlaků posoudí historická a architektonická hodnota stavby," řekl ČTK člen sdružení a ústecký historik Martin Krsek.
     Pokud se prokáže, že rozhodnutí o neprohlášení objektu památkou bylo vydáno v rozporu s právními předpisy, může být změněno nebo zrušeno a věc se vrátí ministerstvu kultury k novému projednání. Ministryně uvádí, že jsou dány důvodné pochybnosti o zákonnosti rozhodnutí, protože mohlo dojít k poškození veřejného zájmu na ochraně kulturního dědictví.
     Rozhodnutí o neprohlášení objektu kulturní památkou z konce srpna tehdy potěšilo rektora UJEP René Wokouna. "Jsem rád, že budeme moci pokračovat v  plánovaném rozvoji a budování našeho kampusu," uvedl.
     Projekt šestipatrové stavby dokončené v roce 1937 byl dílem ústeckých městských architektů Franze Josefa Arnolda a Ernsta Kroba. "Arnoldova a Krobova přestavba ústecké nemocnice patří mezi vyspělé architektonické realizace, které reagovaly na soudobé trendy zahraniční architektury a typologickým a estetickým řešením ovlivnily vývoj architektury na českém území," uvedl v posudku Národní památkový ústav (NPÚ), jehož vyjádření bylo součástí řízení o prohlášení za památku.
     Podle zprávy Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha železobetonový skelet budovy vykazuje parametry za hranicí bezpečné pevnosti stanovené pro tento druh staveb a životnost použitých materiálů je vážně překročena.
     Prohlášení budovy památkou by škole dostavbu kampusu zkomplikovalo. Ministerstvo školství jí přislíbilo dotaci na demolici a novostavbu, na rekonstrukci by údajně nedostala ani korunu.
     V kampusu v  budovaného v areálu bývalé okresní nemocnice už sídlí Fakulta sociálně ekonomická, Fakulta výrobních technologií a managementu, Fakulta užitého umění a designu, část Přírodovědecké fakulty a Ústřední knihovna Pedagogické fakulty. Celý kampus na ploše asi 90.000 metrů čtverečních by měl podle původních odhadů vyjít na 2,9 miliardy korun.
0 komentářů
přidat komentář

Související články