Na ústecké univerzitě by se mohly vyučovat stavební obory

Vložil
ČTK
06.03.2014 20:10
Ústí nad Labem

Ústí nad Labem - Na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem by se mohly vyučovat stavební obory. Novinkou škola reaguje na potřeby zaměstnavatelů, podle nichž není na trhu práce dostatek technicky vzdělaných absolventů. ČTK o záměru a jednání s UJEP dnes informovala tajemnice Hospodářské a sociální rady Ústecka (HSRÚ) Lenka Šifaldová.

    Ze statistik Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí vyplývá, že chybějí technicky vzdělaní absolventi, obor stavebnictví se umisťuje na předních příčkách při výčtu potřeb zaměstnavatelů. "HSRÚ jako jednu ze svých priorit stanovila podporu sladění potřeb trhu práce se vzděláváním. Jednoznačně tedy kvituje reakci UJEP na potřeby zaměstnavatelů," sdělil předseda HSRÚ Radek Vonka.
    Ústecký kraj má nejvyšší nezaměstnanost v zemi, paradoxně chybějí lidé vzdělaní v technických oborech. Podle průzkumu z roku 2011 chyběli firmám v Ústeckém kraji nejvíc absolventi učňovských oborů v oblasti strojírenství, textilní výroby a oděvnictví a dopravy a spojů. Vysokoškolsky vzdělaných lidí je v Ústeckém kraji podle statistiky Českého statistického úřadu 52.000 ze zhruba 687.000 obyvatel starších 15 let.
    Na ústecké univerzitě se nyní rozpracovává možnost vyučovat stavební obory na Fakultě životního prostředí. Připravena je koncepce a návrh studijního plánu. Dalším krokem musí být získání garanta oboru, habilitovaného pedagoga, který stanový profil absolventa a vymezí jeho možné uplatnění.
    "Toto je oblast, kterou zástupci UJEP potřebují diskutovat se zaměstnavateli, aby co nejlépe pokryli jejich potřeby. Zástupci firem, kteří byli na jednání přítomni, doporučovali obory příliš nespecializovat. Zájem mají o všeobecně vzdělané absolventy, o jejich specializaci se postarají již přímo zaměstnavatelé," uvedla Šifaldová.
0 komentářů
přidat komentář

Související články