Téměř všechny budovy v Kyselce nově vlastní o.p.s. Lázně Kyselka

Vložil
ČTK
11.03.2013 17:25
Karlovy Vary

Karlovy Vary - Bezúplatným převodem vložila Revitalizační investiční společnost (RIS) své historické budovy a pozemky v komplexu bývalých lázní Kyselka do majetku obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka. Ta se tak stala vlastníkem téměř všech budov a pozemků tvořících bývalý lázeňský komplex, informoval dnes ČTK mediální zástupce Karlovarských minerálních vod (KMV) Michal Donath.
    
Areál někdejších lázní chátrá už od doby privatizace na počátku 90. let. KMV v Kyselce vlastní šest historických objektů, z nichž některé už opravuje, společnost RIS většinu ostatních. Přestože se v posledních 20 letech objevilo hned několik smělých plánů na jejich obnovu, nikdy nebyly realizovány a historicky cenné objekty jsou dnes v katastrofálním stavu.
     Celkem společnost RIS převedla osm objektů a 11 pozemků, z toho devět stavebních. Z  osmi objektů je šest nemovitou kulturní památkou. Vlastnictví nemovitostí umožní obecně prospěšné společnosti žádat o příspěvky na obnovu z programů ministerstva kultury a dalších zdrojů.
     "Zápisem společnosti do obchodního rejstříku a převodem nemovitostí do majetku o.p.s. byly vytvořeny základní podmínky pro realistickou obnovu lázní Kyselka. Můžeme tak navázat na již realizované přípravné práce směřující k určení budoucího využití objektů," uvedl předseda správní rady o.p.s. Lázně Kyselka Vladimír Lažanský.
     Podle Lažanského je prvořadým posláním o.p.s. vypracování koncepce celkové obnovy architektonické a památkové hodnoty bývalých lázní v Kyselce a jejího dalšího smysluplného využití. "Rozhodně ale nečekáme, že se v Kyselce v budoucnu obnoví lázeňský provoz. Našim cílem však je zcela jednoznačně konverze celého souboru k  lepšímu," dodal Lažanský.
     Vznik obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka byl ohlášen loni v říjnu. Ve správní radě zasedají vedle Lažanského také vnuk zakladatele lázní Rudolf Mattoni a generální ředitel KMV Alessandro Pasquale. V dozorčí radě jsou zástupci obce Kyselka, Karlových Varů i zástupce studentských aktivistů, kteří se o obnovu bývalých lázní zasazovali. KMV daly na rozjezd o.p.s. celkem 20 milionů korun.
     Vznik o.p.s. loni uvítala i  Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví (ASORKD), která stav památek dlouhodobě kritizuje a pomohla na problém Kyselky obrátit pozornost veřejnosti. Asociace je přesvědčena, že za současný stav nesou minimálně morální odpovědnost KMV.
0 komentářů
přidat komentář

Související články