Reading architecture 02

Text by Andreas Rumpfhuber: Working Glamour

Zdroj
Norma space
Vložil
Tisková zpráva
17.10.2019 17:35
Přednášky

Praha

Nové Město

Druhý díl doplňkové série k výstavním aktivitám Norma Space. Reading architecture přináší prostor pro otevřenou diskusi nad aktuálními texty z oblasti architektury. Společně s hosty z řad architektů, teoretiků a sociologů budeme hledat a rozebírat témata ovlivňující současnou architektonickou praxi.
Rumpfhuberova esej tématicky navazuje na první díl Reading Architecture, ve kterém jsme rozebírali text Beatriz Colominy 24/7 Bed. I zde jsou v centru zájmu proměny charakteru práce a prostředí, ve kterém je vykonávána; i zde je odrazovým bodem série protestů Bed-Ins Yoko Ono a Johna Lennona. Rumpfhuber je ale zasazuje do vlastního kontextu vývoje práce, přidává komplexnější rozbor proměn pracovních prostředí ve vztahu ke společenským proměnám.
Kromě obsahu stojí za pozornost i téma průsečíku obou esejí, přes jejich rozdílná východiska a zaměření; do důsledku i etika psaní a formy sdílení znalostí.
„Dnes je postel paradigmatickým místem současných forem vědění a kreativní práce. Bývala vrcholem utopií průmyslových pracovníků, doufajících, že jednou budou žít stejně okouzlujícím (glamorous) způsobem jako královna nebo jiný monarcha, obklopeni dvořany, kdy je možné zůstat celý den v posteli namísto chození do práce. Dnes už postel není ničím exkluzivním, nebo snad dokonce královským, ale konotace luxusu, materiálního i časového, jí zůstávají. Postel nicméně není místem, kde můžeme lenivě polehávat a odpočívat, možná se i vyhýbat práci. Dnes je postel kanceláří kreativní práce.“ /text z úvodu Working Glamour/
Esej vyšla jako součást knihy Into the Great Wide Open, která hledá současná východiska pro architektonickou praxi. Praxe je zde chápána jednak jako kritická reflexe vlastního statu quo a historického vývoje, stejně tak jako formy (aktivních) intervencí skrze návrhy a plány. Kniha je souborem fragmentů probíhajícího, proměnlivého procesu hledání vlastního prostoru v tvorbě a reflexi postaveného prostředí; skrze obsažená témata a jejich zpracování problematizuje samotnou otázku: „Co je třeba udělat?“
Diskuse je otevřena všem. S textem je vhodné se předem seznámit – v plném znění je jeho anglická verze volně ke stažení zde: https://www.dropbox.com/s/jnt1a7wp8vrw6lr/Working%20Glamour_AR.pdf?dl=0. K dispozici je i pracovní překlad do češtiny – v případě zájmu o jeho zaslání prosím pište na petra@norm-a.com.

Andreas Rumpfhuber: Working Glamour
In: Into the Great Wide Open, Editor: Andreas Rumpfhuber, Published by dpr-barcelona, 2017, ISBN: 978-84-947523-1-5

Norma je platforma. Testuje prostor soužitím disciplín, lidí, umění. Praxe podmiňuje náš pohled, teorie nastavuje prostředí kritické diskuse.
0 komentářů
přidat komentář

Související články