Pražský Mánes se chystá na rekonstrukci za 100 milionů korun

Zdroj
Roman Jireš, Iva Pokorná
Vložil
ČTK
16.12.2009 14:10
Praha

Praha - Nadace českého výtvarného umění (NČVU) plánuje kompletní obnovu budovy pražského Mánesu. Vlastník jedné z nejvýznamnějších památek české moderní architektury odhaduje náklady na její rekonstrukci na 100 milionů korun. V současné době je hotový projekt pro stavební povolení a probíhají příslušná řízení. Novinářům to dnes řekl předseda správní rady NČVU Martin Pavala.
    "Obnovu Mánesu bychom rádi zahájili v červnu příštího roku, rekonstrukce by mohla být při optimistických předpokladech dokončena na jaře 2011, nejpozději na podzim 2012," sdělil Pavala. Dodal, že rekonstrukci hodlá (NČVU) z valné části financovat z vlastních zdrojů, například prodejem děl ze svých sbírek v aukcích. Tím se však nebrání jednání s případnými sponzory.
    Středobodem nově bezbariérové budovy podle architektů z ateliéru HMArchitekti zůstane výstavní síň, která bude splňovat nejnáročnější technická kritéria a umožní prezentace různých výtvarných uměleckých oborů. Ve spodním podlaží nově vzniknou dva multifunkční prostory umožňující pořádání projekcí, přednášek, workshopů, dražeb, menších výstav a podobně.
    Vedle sálu bude obnovena původní restaurace s terasou a malovaným stropem od Emila Filly. Ochoz na jižní straně budovy bude oživen nově vzniklým obchodem, orientovaným na sortiment související s výtvarným uměním či designem.
    "Obsahem obnovy se vracíme k projektu stavby Mánesa architekta Otakara Novotného. Naší prioritou je rehabilitace Mánesa jako skutečného domu umění, oblíbeného a ceněného kulturního centra," podotkl Pavala. Otakar Novotný patřil k nejnadanějším žákům slavného architekta Jana Kotěry. Ve Spolku výtvarných umělců Mánes zastával řadu let funkci předsedy.
    Projekt ateliéru HMArchitekti údajně nepočítá s radikálními zásahy, ale s architektonickým i funkčním návratem do doby největší slávy budovy ve 30. letech minulého století, ovšem s využitím moderních technologií. Nový komplexní grafický styl pro Mánes vytvořilo Studio Najbrt.
    Pavala podotkl, že současný tristní stav budovy je výsledkem dlouhodobé devastace stavby jak nejrůznějšími dispozičními úpravami interiéru, tak vynuceným zanedbáním průběžné údržby během dlouhá léta se vlekoucího restitučního sporu.
    Budovu nechal postavit Spolek výtvarných umělců Mánes v roce 1930. Jeho činnost byla zastavena v roce 1949; v roce 1956 byl rozpuštěn. Jeho majetek přešel do vlastnictví Českého fondu výtvarných umění, dnešní Nadace český fond umění. Spolek v roce 1990 obnovil činnost a od počátku 90. let se s nadací o budovu soudil. Od roku 2004 platí pravomocný rozsudek Nejvyššího soudu, který určil jako vlastníka budovy nadaci. Mánes podal stížnost k Ústavnímu soudu, který ji zamítl s tím, že Nejvyšší soud rozhodl správně.
    Zástupci Spolku výtvarných umělců Mánes na dnešní tiskové konferenci zopakovali, že budova byla zcizena a opět požadovali její navrácení. Pavala to označil za nehoráznost a vyzval je k respektování rozhodnutí soudu.


Pražský Mánes už 80 let patří výtvarnému umění
  • Budovu Mánesu na Masarykově nábřeží v Praze 1 si postavil Spolek výtvarných umělců (S.V.U.) Mánes (založený 1887) pro potřeby vlastních výstavních prostor a svého spolkového zázemí. Stavba byla zahájena v roce 1929 a do užívání byl objekt předán 30. října 1930. Jako první se zde konala výstava Sto let českého umění 1830 - 1930.
  • Konstruktivisticky pojatý nízký kvádr budovy s velkými prosklenými plochami byl postaven podle návrhu architekta Otakara Novotného, žáka Jana Kotěry. Originální projekt propojil nad bočním ramenem Vltavy nábřeží s níže položeným Slovanským ostrovem, a zachováním průtoku vody připomínal uspořádání starých Šítkovských mlýnů, které tu stály před tím. Stavebně působivě je do objektu vkomponována také 47 metrů vysoká věž Šítkovské vodárny.
  • Věž bývalé vodárny horního Nového Města byla založena 1495 jako dřevěná, několikrát vyhořela a v roce 1591 byla dostavěna kamenná renesanční věž. Současnou podobu s typickou barokní cibulovitou bání získala po opravě v roce 1651. Při bourání Šítkovských mlýnů se narušila její statika a je od té doby vychýlena o 42 centimetrů od svislé osy. Po listopadu 1989 byla v horním patře objevena místnost - pozorovatelna StB, ze které byl výhled k domu Václava Havla.
  • Železobetonová budova Mánesu má tři podlaží. Ústředním prostorem byl velký výstavní sál s horním osvětlením, přesahující z přízemí do prvního patra, a malý výstavní sál. Byly zde i další spolkové místnosti, kanceláře. Pro finanční zajištění zejména výstavní činnosti byly nutnou součástí budovy od počátku také restaurační provozy a prodejní prostory k pronájmu (nějakou dobu tu byl i autosalon). Byla tu francouzská restaurace (strop sálu vyzdobil kubistickými freskami Emil Filla), cukrárna, kavárna, bar Luculus. Do Mánesu se tak hned "přestěhovala" většina výtvarníků, herců, muzikantů i básníků, kteří k sobě měli blízko názorově, umělecky i lidsky. Dodnes je restaurace a klub Mánes živým společenským centrem.
  • Objekt prošel několika rekonstrukcemi v letech 1946 až 1948 či 1978 až 1985, které přizpůsobovaly provoz budovy novým požadavkům. V roce 1995 byl na budovu vyhlášen havarijní stav, ukázalo se, že dlouhodobě působící turbulence vody pod jezy ohrozila její statiku. V následujícím roce byla proto provedena nákladná rekonstrukce a údržba spodní části stavby, která díky tomu odolala ničivé povodni v roce 2002.
  • S.V.U. Mánes budovu provozoval do roku 1956, kdy byl násilně rozpuštěn, a objekt převzal Český fond výtvarných umění (ČFVU). Spolek obnovený v roce 1990 pak usiloval o vrácení vlastnictví. Soudní spor po 13 letech skončil rozsudkem Nejvyššího soudu ČR v neprospěch spolku. Mánes neuspěl ani u Ústavního soudu, který jeho stížnost v lednu 2005 zamítl. Bývalou spolkovou budovu S.V.U. Mánes opustil k 30. lednu 2004. Svou činnost přenesl do nového sídla, kubistického paláce Diamant ve Spálené ulici, v němž také otevřel stejnojmennou galerii.
  • Výstavní síň Mánes provozuje Nadace českého výtvarného umění, dříve Nadace Český fond umění, právní nástupce ČFVU. Patří mezi největší a nejvýznamnější nadace v Česku podporující výtvarné umění. Vedle Mánesu provozuje také Galerii Zlatá lilie.
0 komentářů
přidat komentář

Související články