Passerinvest staví v michelském BB Centru budovu DELTA

Zdroj
PASSERINVEST GROUP, a.s.
Vložil
Tisková zpráva
10.03.2014 22:50
Aulík Fišer architekti

Architektonický koncept administrativní budovy Delta je obdobně jako u dalších budov, které jsme navrhovali, významně ovlivněn charakterem pozemku a kontextem okolního prostředí, zahrnujícím celou řadu vlivů. Kromě okolních staveb jsou to i pěší trasy, různé typy zelených ploch a třeba i vliv dopravy z kapacitních komunikací. Z tohoto pohledu byl pozemek budovy Delta nekomplikovaný a při navrhování jsme se nemuseli vyrovnávat s žádnými podstatnými zátěžemi z okolí, tak jako tomu bylo u objektů Alfa a Gama stojících u severojižní magistrály. Nebylo nutné volit specielní geometrie zabraňující odrazu hluku a poté je ztvárňovat do expresivních forem architektury; ze tří stran je Delta obklopena velmi klidným a příjemným prostředím - z východu tenisovými kurty, z jihu komorní stavbou Společenského centra s budoucím parkem Jih a ze západu v rámci výstavby Delty realizovanými velkorysými parkovými úpravami. V těchto podmínkách bylo tedy možné soustředit podstatnou část energie při tvorbě konceptu na optimální užívání a racionalitu budovy. Na ideálním pravidelném pozemku je navržené dispoziční schéma výsledkem dlouholetých zkušeností a zpětných vazeb z předchozích projektů administrativních budov. Dispoziční uspořádání je velmi kompaktní, s malými vzdálenostmi od kapacitních výtahů a současně s dostatkem přirozeného osvětlení pro všechny prostory kanceláří. Půdorysná struktura čtyř propojených "žeber" umožňuje využívání podlažní plochy značného rozsahu v rámci jednoho podlaží opravdu velkými nájemci a současně variantně umožňuje takovou plochu efektivně rozdělit i mezi malé nájemce.
Skutečně intenzivní městské prostředí jakého bylo v BB Centru dosaženo využívá centrální pasáž objektu procházející z ulice Vyskočilovy ke Společenskému centru. Ta tvoří páteř celé stavby, zde jsou vstupy do obou recepcí objektu a ale také do restaurace a dalších doplňujících veřejných funkcí.
Značné velikosti budovy odpovídá i navržené výrazné architektonické členění do "čtyř žeber a osmi rizalitů" vytvářející výraznou plasticitu celé stavby. Lehký obvodový plášť  tvořený horizontálními prosklenými plochami a metalickým obkladem pevných častí je řešením které odpovídá jak vysokým nárokům na vnitřní kancelářské prostředí, tak i na energetickou úspornost mezinárodních certifikací budov.

Obdobně jako po celé délce budovou prochází centrální pasáž, podél celé její západní fasády ji doprovází umělé říční koryto využívající zachycovanou dešťovou vodu v rámci celého areálu pro bohatou vegetaci navazujícího landscapu.
0 komentářů
přidat komentář

Související články