Otevřený dopis k přípravě nového územní plánu města Kladna

Zdroj
Ing. arch. Ondřej Rys
Vložil
Tisková zpráva
22.11.2011 12:10
Vážený pane primátore, vážení radní a zastupitelé města Kladna,

na základě usnesení zastupitelstva ze dne 24. 4. 2007 přijalo město Kladno závazek pořídit nový územní plán. Za tímto účelem bylo v roce 2009 architektem města vypracováno a zastupitely schváleno velmi kvalitní zadání nového územního plánu, které dávalo příslib pořízení soudobého a pro město přínosného územního plánu.

Územní plán je zásadním koncepčním dokumentem, který na desítky let ovlivňuje život a rozvoj města, buď pozitivním, či negativním směrem, a proto by jeho pořízení měla být věnována maximální pozornost.

Proces pořízení územního plánu považujeme za jeden z nejdůležitějších úkolů zastupitelstva, který často přesahuje několik funkčních období. Kvalita územního plánu by měla ležet na srdci všem obyvatelům města a zastupitelům především.

Z praxe víme, že dobrý územní plán nelze pořídit bez důkladných průzkumů a rozborů a bez veřejné odborné (i laické) diskuze.
Jsme proto velmi znepokojeni přístupem zastupitelstva, počínaje výběrovým řízením s jediným kritériem nejnižší ceny a následným nezájmem a neochotou informovat obyvatele.

Veřejné projednání konceptu územního plánu, které je pro obyvatele de facto jedinou možností ovlivnění podoby vznikajícího územního plánu, se uskutečnilo 15. 11. 2011 v pracovní době. O tomto zásadním termínu byla veřejnost informována pouze na úřední desce, jakákoliv zmínka o veřejném projednání konceptu ÚP chyběla na úvodní straně webu města a stejně tak v tištěném informačním měsíčníku radnice! Zavedenou praxí přitom bývá o takto zásadní záležitosti informovat i dalšími kanály, proces náležitě propagovat a vysvětlovat. Zarážející je, že veřejné projednání proběhlo bez osobní přítomnosti zpracovatele a jednání se neúčastnil nikdo ze zastupitelů!

Předložený koncept přitom obsahoval řadu závažných chyb, a především postrádal jakoukoli ucelenou vizi budoucnosti města Kladna. Pokud nedojde k opravdu razantnímu zásahu do představeného konceptu, nelze si představit, že bude vypracován kvalitní návrh územního plánu, který by byl pro město přínosem.

Považujeme tento stav za selhání zastupitelů napříč politickým spektrem.

Žádáme zastupitele, aby okamžitě přijali zodpovědnost za budoucí vývoj města, především:

- důsledně se o proces zajímali

- zajistili informovanost veřejnosti nad rámec minimálních zákonných povinností

- trvali na kvalitě zpracování návrhu územního plánu a naplnění jeho zadání

- zvážili vytvoření pracovní skupiny odborníků jako partnera zastupitelstva při jednání se zpracovatelem

- neomezovali dobu zpracování rokem 2012, pokud nebude předložen dostatečně kvalitní dokument (možnost přijetí dotace na zpracování územního plánu nemůže být omluvou pro jeho špatnou kvalitu)

Věříme, že se podaří nakonec dospět ke schválení takového plánu, který bude odpovídat velikosti a významu našeho města a povede k jeho všestrannému rozkvětu. Město bez vize a respektu k vlastní historii je městem bez budoucnosti!

V Kladně, 21. 11. 2011

Ing. arch. Ondřej Rys, architekt, občan Kladna
Ing. arch. Marek Bečka, architekt, občan Kladna
Ing. arch. Jan červený, architekt, občan Kladna
Mgr. Lukáš Krinke, biolog, občan Kladna
Ing. arch. Václav Kruliš, architekt, občan Kladna
Mgr. Lucie Tučková, bioložka, občanka Kladna
0 komentářů
přidat komentář

Související články