Nová budova FA ČVUT - první ohlasy

Vložil
Kateřina Lopatová
24.02.2011 09:45
Šrámková architekti, s.r.o.

Studenti a učitelé Fakulty architektury získali po čtyřiceti letech novou budovu. Před dvěma týdny v ní byla zahájena výuka letního semestru a v úterý byla také slavnostně otevřena za přítomnosti prezidenta republiky. Stala se jednou z mála školských novostaveb v zemi a ostatně i jednou z mála důstojných veřejných investičních akcí.
Redakce Archiwebu proto dosud poslední realizaci ateliéru Aleny Šrámkové svým čtenářům s potěšením představuje:

Nová budova FA ČVUT

Při této příležitosti jsme také položili některým z nových uživatelů stavby dvě otázky - třebaže s vědomím, že dojmy mohou být prozatím neusazené.
K tématu se v budoucnu vrátíme.


1/ Co je podle vás největší předností nové budovy?
2/ Co je podle vás – pokud existuje – největší nevyužitou příležitostí nové budovy?

Snímek Tomáš Souček
1/ Největší přednost nové budovy fakulty je z pohledu studenta jednoznačně v tom, že naše škola konečně získala důstojné prostředí, které může inspirovat jeho obyvatele ke studiu, vnáší do společného akademického života energii, prezentuje a reprezentuje vysokou architekturu, tedy nejen úsporné a ekonomické skládání disposic, ale skutečnou tvorbu prostoru a prostředí. Konkrétně oceňuji zejména velkorysé měřítko vnitřních objemů i otvorů, jejich vzdušnost a transparentnost. Poprvé jsem se do budovy dostal na obhajoby diplomových prací. Jste na galerii, vidíte, že o dvě patra níže zrovna obhajuje váš spolužák, jdete se na něj podívat. Člověk nejednou cítí a vidí, že je studium věc veřejná, ne jak to bylo ve staré budově, kde se veškeré studium odehrávalo v klasických učebnách. Škola poskytuje podmínky pro komunikaci, otevřenost a svobodné uvažování. Rozhodně se nedá říci, že by mohla budova někomu bránit v myšlenkovém rozletu.

2/ Osobně se mi zdá trošku chudé prostředí parteru budovy. Plocha nádvoří má velice silný genius loci, ale například navrhované sochy od Johna Hejduka by ráz parteru jistě obohatily.

Matouš Erban — student 6. ročníku FA ČVUT,
dříve ateliér Jana Bočana, nyní Zdeňka Rothbauera1/ Její vnitřní transparentnost. Vidíte kdo, kde a jak studuje.
 
2/ Přestěhovali jsme se před týdnem. Na odpověď je brzo. Zatím nevím.

doc. Petr Hájek — pedagog, vedoucí ateliéru FA ČVUT


1/ Za největší přednost považuji nakročení ke stavu, kdy budou studenti konečně moci ve škole pracovat. Pevně věřím, že se tento záměr zdaří a přijmou ho jak studenti, tak vyučující.
V každém případě se výrazně zlepšilo prostředí, v jakém se my i kantoři pohybujeme.
Studenti budou mít jedinečnou možnost pozorovat vliv změny prostředí na chování lidí a fungování instituce. A přinejhorším budou mít mnohem kultivovanější náhradu za chodby pro mnohahodinové čekání na konzultace.

2/ Každý si přestěhování do nové budovy spojuje s velkými předsevzetími, nadějemi a příležitostmi, a to jak studenti, tak vyučující. Jejich využití je právě na nich. Nová budova jim tuto možnost dává.
Hodnotit samotnou budovu, která je druhý týden v provozu, je ale asi poněkud předčasné.

Markéta Mráčková — studentka 6. ročníku FA ČVUT, ateliér Aleny Šrámkové


1/ Bezesporu samotná skutečnost, že je. Konečně máme příležitost být všichni pohromadě, sdílet společný prostor a identifikovat se s ním. Byl bych rád, kdyby se naplnila očekávání a z fakulty architektury se stal tvůrčí, neustále životem a energií pulsující organismus, kde každý student i pedagog rád tráví svůj (i volný) čas. Za sebe můžu říci, že prostory kde působím (ateliér a kancelář) jsou toho příslibem.

2/ Je obtížné takto hodnotit dům jen několik málo dní po otevření. Budu tedy velmi osobní a podělím se o první dojem. Zklamáním je pro mě vstupní venkovní dvorana, působící přísně a nepřívětivě. Bojím se, že ani přízemní kavárna, bez možnosti přímého otevření do venkovního prostoru, tento pocit nezlepší. Obdobně zatím vnímám i vnitřní átria, kde se cítím ztracen a obnažen, bez chuti spočinout. Doufám však, že to se po zabydlení a zaběhnutí života fakulty změní.
Šimon Vojtík — absolvent FA ČVUT, ateliér Jana Sedláka, nyní doktorand


1/ Naše nová škola je prostorná, přehledná a průhledná, robustní a svým způsobem inspirující... V každém případě je po NTK dalším obohacením atmosféry ČVUT.

2/ Projekt fakulty je jakýmsi poselstvím starší dámy – moudrým poselstvím mladší generaci. Zároveň ale i projevem určité opatrnosti a naivity, zejména v použití moderních technologií a dosažení současného komfortu...
prof. Zdeněk Zavřel děkan FA ČVUT
3 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
mnoho roků a kroků zpět
Honza
24.02.11 06:27
...
Zuzana
03.03.11 12:13
...
p
04.03.11 08:12
zobrazit všechny komentáře

Související články