Muzejním počinem roku 2023 se stal projekt Revitalizace areálu Ploština


Praha - Muzejním počinem roku 2023 se stal projekt Revitalizace areálu Ploština a nové expozice. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně s ním uspělo v této kategorii Cen Gloria musaealis. Národní kulturní památka Ploština připomíná zaniklou osadu nedaleko Valašských Klobouk, kterou 19. dubna 1945 nacisté vypálili a její obyvatele za podporu partyzánů zmasakrovali. Ceny za nejlepší výkony muzejníků a institucí v uplynulém roce dnes předali v Obecním domě v Praze.


Porota soutěže, kterou pořádá Asociace muzeí a galerií, uvedla, že "ohleduplně provedená krajinná úprava a nové návštěvnické centrum s výstavními prostory na vysoké vizuální úrovni dosažené díky inovativním přístupům vytvářejí spolu s rekonstrukcí památníku působivé místo".

Zlínský kraj je investorem rekonstrukce za 151 milionů korun, památník spravuje Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, které je krajskou příspěvkovou organizací. V areálu jsou po rekonstrukci tři objekty spojené stezkami. Povrch památníku byl očištěn, místo uprostřed památníku má novou dlažbu, jsou vztyčeny nové stožáry na vlajky a instalovány pamětní tabule s názvy obcí s tragickým osudem za druhé světové války. Nové návštěvnické centrum přiblíží život pasekářů před válkou, život za protektorátu, jedna část je věnována ploštinské tragédii, nechybí takzvaný tichý prostor.

"Revitalizace areálu Ploština byl určitě největší projekt, který jsme realizovali. Ale jsme teď tak rozjetí, že už máme v přípravě další dva projekty. Jedná se o kompletní dokončení interiéru a stavebních úprav hradu Malenovice a budeme dostavovat restaurátorské a konzervátorské dílny a depozitář muzea," řekl ČTK ředitel Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně Pavel Hrubec. "Jedná se o investice za desítky milionů korun a už na tom intenzivně pracujeme. Na financování se přibližně deseti miliony korun bude podílet Zlínský kraj a máme předschválenou dotaci z Evropské unie. Depozitář by měl stát zhruba 80 milionů korun," dodal.

Jako druhý nejlepší muzejní počin porotci vyhodnotili projekt rekonstrukce Ornitologické stanice (ORNIS) a novou expozici Muzea Komenského v Přerově. Náklady na rekonstrukci původní stanice a výstavbu nového objektu byly téměř 100 milionů korun. Na třetím místě skončil projekt téměř tříleté rekonstrukce muzea a nové expozice Městského muzea v Jaroměři se sídlem ve Wenkově obchodním domě.

Ocenění Gloria musaealis má tři kategorie. V kategorii Muzejní výstava roku 2023 dostala první cenu Národní galerie v Praze za výstavu Petr Brandl: Příběh bohéma. Cenu za druhé místo si odnesli pracovníci Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem za výstavu Hérakleitův princip: 100 let uhlí v českém umění a Muzeum Českého ráje v Turnově za výstavu Krystaly ve službách technického pokroku. Třetí místo porotci udělili Uměleckoprůmyslovému museu v Praze za výstavu Kabinety: Mistrovská díla uměleckého řemesla 16. a 17. století z českých sbírek.

Svou kategorii mají i muzejní publikace, v ní zvítězila kniha František Kalivoda (1913-1971): Vize a návraty modernismu, kterou vydalo Muzeum města Brna. Druhé místo obsadilo Muzeum T. G. M. Rakovník za publikaci Královské klenoty ze Mšece a Řevničova: Unikátní nálezy z období stěhování národů ze středních Čech. Třetí místo patří Muzeu Podblanicka za publikaci Budování knížecího snu: Krajinářský park ve Vlašimi v 18. a 19. století.

Zvláštní ocenění si odnesla Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích za publikaci Zbožní zítřka: Umění vidět/Mystici, esoterici, mediumici a automatici v českém výtvarném umění, Gočárova galerie za projekt Gočárova galerie v Automatických mlýnech a Národní technické muzeum za projekt Generální oprava parní lokomotivy 464.102 Ušatá.

Do národní soutěže přihlásilo šest desítek muzeí a galerií 93 projektů v kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku. Oceněné projekty budou prezentovány na Národním zahájení Festivalu muzejních nocí, jehož 20. ročník začne 17. května v Pardubicích.

Muzejním počinem roku 2022 se stala rekonstrukce Armádního muzea Žižkov a jeho nové expozice. V kategorii Muzejní výstava dostalo první cenu Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy za stálou expozici archeologie nazvanou Archevita: Stopami věků. V kategorii muzejních publikací zvítězila kniha Posvátné umění v nesvaté době: České sakrální umění 1948-1989, kterou vydalo Muzeum umění Olomouc.
0 komentářů
přidat komentář

Související články