Místo, kde se z kruhu stává čtverec

Vložil
Tisková zpráva
22.11.2015 11:30
Marek Jan Štěpán

Ve středu 25. 11. 2015 bude vysvěcen nový oltář ve frýdeckém farním kostele sv. Jana Křtitele. Vysvětí jej při slavnostní bohoslužbě v 18 hodin Mons. František Václav Lobkowicz, O. Praem., biskup ostravsko-opavský.
     Tento oltář je vnějším projevem touhy farníků zachytit znamení doby a vyjádřit současné chápání liturgie a její vztah k umění a architektuře. V chápání katolické církve je oltář místem symbolické a svátostné oběti, místem kde se z chleba stává Tělo a z vína Krev Kristova. V přepsaném významu pak místem, kde se z kruhu stává čtverec, místem, kde se to božské setkává s pozemským a vyjádřením vertikály tohoto vztahu. Oltář je postaven v nejsilnějším místě gotického prostoru a umožňuje shromáždění jak velkého, tak menšího počtu lidí kolem něj.  V kruhové základně je biblický nápis "Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky." odkazující k zasvěcení kostela Janu Křtiteli.
     Oltář navrhnul spolu s dalšími drobnými úpravami farního kostela architekt Marek Jan Štěpán, zdejší rodák, který se se svým ateliérem dlouhodobě sakrálním prostorem zabývá. Návrh provázel dialog s farníky a liturgy. Z inspirace farníka Miroslava Přikryla je vyroben z ryze místních materiálů, tedy syrového válcovaného plechu a břidličné desky. Při slavnosti do oltáře budou vloženy ostatky svatých.
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Oltar - obrácené pyramidy
Roman Michalčík
29.12.15 12:00
oltář
Marek Stepan
15.03.16 11:30
zobrazit všechny komentáře