Litoměřické Jiráskovy sady jsou parkem roku 2017

Zdroj
Nadace Proměny Karla Komárka
Vložil
Tisková zpráva
09.10.2017 18:15
Zdeněk Sendler

Jiráskovy sady uspěly v letošním ročníku soutěžní přehlídky Park roku, která hodnotí počiny v oblasti zahradní a krajinářské architektury. Odborná porota přisoudila litoměřickému parku první místo. Kromě kvalitně provedených prací i vynikající péče o park ocenila skutečnost, že projekt vzešel z architektonické soutěže a reagoval na požadavky místních. Tento postup byl výsledkem spolupráce s Nadací Proměny Karla Komárka, která kompletní obnovu Jiráskových sadů finančně a odborně podpořila.
O titul Park roku 2017 se ucházelo třináct parků, což je nejvíce v historii odborné soutěže, kterou pořádá profesní sdružení Svaz zakládání a údržby zeleně od roku 2003. Odborná porota navštívila všechny přihlášené parky během září. „Zvýšení pobytových kvalit prostoru je zde naprosto zřejmé,“ okomentovala konkrétně litoměřický park, který je během roku hojně navštěvovaný a koná se v něm řada akcí. 
„Titul Park roku je oceněním práce všech, kdo se na obnově Jiráskových sadů podíleli. Těší mne, že porota v hodnocení vyzdvihla atributy, které do projektů přináší nadace – tedy zapojení místních lidí, architektonickou soutěž a spolupráci s odborníky,“ říká k výsledkům soutěže Jitka Přerovská, ředitelka Nadace Proměny Karla Komárka. Vedle odborné soutěže probíhalo také on-line hlasování veřejnosti, v němž litoměřický park získal 5. místo.
Autorem architektonického řešení Jiráskových sadů je Ateliér zahradní a krajinářské architektury Zdenka Sendlera. Návrh vybraný v architektonické soutěži Cena Nadace Proměny 2011 vznikal na základě zadání zahrnujícího výsledky participace. Stavební a zahradnické práce provádělo sdružení zahradnických firem Gabriel a Gardenline. Součástí obnoveného parku jsou originální prvky navržené studenty Vysoké školy uměleckoprůmyslové.
Titul Park roku 2017 není prvním oceněním, kterého se Jiráskovým sadům dostalo. Park už se objevil například v ročence Česká architektura 2015–2016, dostal se také do užší nominace soutěžní přehlídky Česká cena za architekturu 2016 nebo na mezinárodní výstavu reprezentující krajinářskou architekturu visegrádských zemí. Aktuálně je součástí výstavy nazvané Veřejný prostor CZ / Krajina města. Jde o výběr nejlepších realizací veřejných prostor a aktivit v českém prostředí za posledních 20 let, který uspořádala pražská Galerie Jaroslava Fragnera s Galerií Architektury v Brně. Výstava je do 27. 10. přístupná v Brně, pak se stěhuje do Prahy.
Jiráskovy sady jsou v tomto výběru spolu s letos dokončeným nábřežím řeky Loučné v Litomyšli a lesoparkem na říčním ostrově Santos v Sušici, který získal titul Park roku už v roce 2014. Obnovu těchto míst rovněž podpořila Nadace Proměny Karla Komárka.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář