Krajinná infrastruktura v historickém prostředí měst

Vložil
Romana Vylitová
18.06.2024 11:45
Workshop

Téma workshopu bude zaměřeno na krajinnou strukturu měst ve vztahu k jeho identitě, urbanistickým a historickým hodnotám a na změnu prostředí vyvolanou potřebami adaptace na klimatickou změnu. Samotné téma adaptace v městském prostředí je často nahlíženo úzkým pohledem v rámci jednoho oboru (tzv. řešení vegetace, dešťové vody, ochrana památek apod.), chybí komplexní přístup a odborná diskuse, kterou bychom chtěli vyvolat.

PŘIHLÁŠENÍ DO 23. 6. 2024 prostřednictvím tohoto FORMULÁŘE

Cílem workshopu je vytvoření odborné platformy pro výzkum „Identity of Places and Climate Change Adoption, Solutions and Limitations”, který probíhá ve spolupráci Ústavu krajinářské architektury FA ČVUT a TU Berlín (podpořeno projektem DAAD). Pořádaný diskusní workshop má nastavit multioborovou spolupráci akademických a vědeckých pracovníků, zaměřen je tedy především na pracovníky univerzit, výzkumných ústavů, ale vítáme i podměty z praxe a nevládního sektoru.

Výstupem bude závěrečná zpráva, shrnující hlavní témata a ucelený závěr, která bude podkladem pro rozvíjení další spolupráce.
0 komentářů
přidat komentář