Kraj chce prohlásit broumovské kostely národní kulturní památkou


Hradec Králové – Královéhradecký kraj usiluje o prohlášení ojedinělého souboru deseti kostelů na Broumovsku národní kulturní památkou. Kostely v první čtvrtině 18. století postavili architekti Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové. Žádost o prohlášení kostelů národní kulturní památkou chce kraj podat na ministerstvo kultury začátkem příštího roku.


"Dientzenhoferové patří k nejvýznamnějším představitelům vrcholného baroka u nás. Díky nim mohly vzniknout nezaměnitelné a umělecky brilantní stavby," uvedla náměstkyně hejtmana pro kulturu Martina Berdychová. (Východočeši). Dodala, že v roce 2021 uplyne 270 let od smrti Kiliána Ignáce a o rok později 300 let od smrti jeho otce Kryštofa Dientzenhofera.

Kostely vznikly jako ucelený soubor venkovských farních kostelů spojených obdobím vzniku, osobností zadavatele a autory návrhů. Vedení kraje proto chce prohlásit národní kulturní památkou tento soubor jako celek a zvýšit tím prestiž těchto památek. Jednotlivě mají kostely zatím statut kulturní památky.

Kostely vznikly na zakázku tehdejšího opata břevnovsko-broumovského benediktinského kláštera Otmara Zinkeho. Mezi lety 1719 až 1738 postupně vznikly v obcích Vernéřovice, Ruprechtice, Heřmánkovice, Otovice, Vižňov, Bezděkov nad Metují, Broumov, Šonov, Božanov a Hlavňov.

Každý kostel je originálem, který barokní stavitelé zakomponovali do krajiny Broumovska. To je podle hejtmanství ojedinělé a unikátní v kontextu kulturní krajiny v České republice i celé Evropě.

Stavby se také výrazně liší od jiných kostelů, které se v té době obvykle stavěly. Stavitelům se podařilo vytvořit nové dominanty na mírných návrších a v těžištích tehdy se rozvíjejících obcí. Kostely navíc vizuálně doplňují přirozené skalní útvary, které broumovskou náhorní plošinu obklopují.

Dientzenhoferové se také vyrovnali s požadavky zadavatele na jednoduchý typ venkovského kostela, který měl být zdobným a důstojným místem pro uctívání Boha, ale současně neměl být příliš nákladný. Náklady totiž hradily jednotlivé farnosti, opatství jim pouze zapůjčilo polovinu peněz na stavbu a poskytlo mobiliář z vyřazených kostelů. Objednané stavby přitom musely pojmout poměrně početnou populaci jednotlivých vesnic, které v té době měly i kolem 1500 obyvatel.

Seznam broumovských kostelů (v závorce datum výstavby a jejich autor):
  • kostel sv. Michaela Archanděla, obec Vernéřovice (1719-1721, Kryštof Dientzenhofer)
  • kostel sv. Jakuba Většího, obec Ruprechtice (1720-1723, Kryštof Dientzenhofer)
  • kostel Všech svatých, obec Heřmánkovice (1722-1726, Kilián Ignác Dientzenhofer)
  • kostel sv. Barbory, obec Otovice (1725-1727, Kryštof Dientzenhofer)
  • kostel sv. Anny, obec Vižňov (1724-1727, Kilián Ignác Dientzenhofer)
  • kostel sv. Prokopa, obec Bezděkov nad Metují (1724-1727, K. I. Dientzenhofer)
  • kostel sv. Václava, obec Broumov (1728-1729, Kilián Ignác Dientzenhofer)
  • kostel sv. Markéty, obec Šonov (1726-1730, Kilián Ignác Dientzenhofer)
  • kostel sv. Maří Magdalény, obec Božanov (1733-1738, Kilián Ignác Dientzenhofer)
  • kaple P. Marie Sněžné na Hvězdě, obec Hlavňov (1732-1733, K. I. Dientzenhofer
0 komentářů
přidat komentář

Související články