Broumovská skupina kostelů se má stát národní kulturní památkou

Kostel sv. Markéty v Šonově (foto: Eva Kašlíková)

Praha – Ministerstvo kultury navrhuje vládě prohlásit soubor Broumovská skupina kostelů v Královéhradeckém kraji za národní kulturní památku. Podle předkládací zprávy jde v případě 11 památek o vzájemně provázaný architektonický soubor, který je výjimečný díky své stylové ucelenosti, architektonické jedinečnosti, autenticitě a rozsahu, ale také díky svému urbanistickému působení v krajině. S účinností prohlášení materiál počítá od července příštího roku.


V letošním roce uplyne 270 let od smrti Kiliána Ignáce Dientzenhofera a v roce 2022 uplyne 300 let od smrti jeho otce Kryštofa Dientzenhofera, kteří jsou autory navrhovaných staveb. Jejich prohlášení za národní kulturní památky by bylo podle ministerstva důstojným připomenutím tvorby obou barokních mistrů.

Národní kulturní památky tvoří nejvýznamnější část kulturního bohatství Česka a vztahuje se na ně přísnější ochrana než na kulturní památky, jichž je mnohem více. Návrhy na NKP musí na rozdíl od kulturních památek, které vyhlašuje samo ministerstvo kultury, projednat vláda.

Komponovaná kulturní krajina Broumovska vznikla v první čtvrtině čtvrtiny 18. století díky spolupráci osobnosti zadavatele opata broumovského kláštera Otmara Zinkeho a otce a syna Dientzenhoferových. Ti jsou autory deseti z 11 navrhovaných památek. Barokní kostel Panny Marie, sv. Jiří a sv. Martina v Martínkovicích sice nebyl navržen Dientzenhofery, jeho autorem je Martin Allio, kostel však stál na počátku projektu barokní stavební obnovy regionu, a je tak součástí důmyslného barokního komponování zdejší kulturní krajiny.

Specifičnost souboru spočívá podle ministerstva v začlenění barokních staveb do krajiny skalních útvarů Broumovských stěn. Toto začlenění vytváří ojedinělé řešení v kontextu kulturní krajiny, a to nejen v rámci České republiky, ale i v rámci Evropy, uvádí se v materiálu pro vládu.

Soubor navržený k prohlášení tvoří:
 • kostel sv. Prokopa v Bezděkově nad Metují
 • kostel sv. Máří Magdaleny v Božanově
 • kostel sv. Václava v Broumově
 • kostel Všech svatých v Heřmánkovicích
 • kaple Panny Marie Sněžné na Hvězdě v Hlavňově
 • kostel sv. Barbory v Otovicích
 • kostel sv. Jakuba Většího v Ruprechticích
 • kostel sv. Markéty v Šonově
 • kostel sv. archanděla Michaela ve Vernéřovicích
 • kostel sv. Anny ve Vižňově
 • kostel Panny Marie, sv. Jiří a sv. Martina v Martínkovicích
0 komentářů
přidat komentář

Související články