Komora si do svého čela zvolila opět Ivana Plicku

Zdroj
ČKA
Vložil
Jana Kořínková
02.05.2017 13:45
Představenstvo České komory architektů si na svém prvním zasedání po dubnové valné hromadě zvolilo jako svého předsedu opět architekta Ivana Plicku. Jedná se o jeho již čtvrté volební období. Posty obhájili i místopředsedové Pavel Hnilička a Jaroslav Šafer. Volby do vedení Komory potvrdily nastavené směřování a snahu kontinuálně pokračovat v prioritách prosazovaných v předchozím období. Patří mezi ně servis veřejné správě a samosprávě při zadávání veřejných zakázek, prosazování architektonických soutěží a upevňování pozice městského architekta. Další úlohou Komory je také propagace kvalitních výsledků práce architektů prostřednictvím České ceny za architekturu.

Komora dále hodlá pokračovat ve své povinnosti dané zákonem, a sice připomínkování důležitých právních předpisů. Tuto úlohu ČKA nyní usnadňuje skutečnost, že se společně s ostatními komorami stala oficiálním připomínkovým místem legislativního procesu a účastní se projednávání dotčených zákonů a předpisů na Legislativní radě vlády ČR. Vedení Komory hodlá dále v návaznosti na nový zákon o zadávání veřejných zakázek prosazovat kvalitativní kritéria při výběru zpracovatele projektu.

Architekt Ivan Plicka (1958) je členem představenstva ČKA od dubna 2014. Od května 2014 působí v pozici předsedy ČKA. Již dříve byl však členem Pracovní skupiny ČKA pro urbanismus. Současně je předsedou Pracovní skupiny ČKA pro standardy a honoráře, která společně se ČKAIT v červnu 2014 představila Program pro stanovení předpokládané hodnoty projektových činností. Kalkulační program, o nějž česká města projevila velký zájem, bude součástí nové metodiky pro zadávání veřejných zakázek, jejímž objednavatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj.  Metodika bude obsahovat i sekci věnovanou architektonickým soutěžím, kterých bylo v loňském roce vyhlášeno nejvíce v historii. Ivan Plicka je rovněž předsedou Grémia České ceny za architekturu, jež má v gesci dramaturgii tohoto oborového ocenění. Zároveň je členem redakční rady Bulletinu ČKA. Architekt Plicka současně na Fakultě architektury ČVUT v Praze vede ateliér na Ústavu urbanismu. Kromě práce se studenty se věnuje soukromé architektonické praxi.

Kompletní složení orgánů ČKA

Zvoleni byli rovněž místopředsedové České komory architektů. Posty místopředsedů obhájili Pavel Hnilička a Jaroslav Šafer. V uplynulých dnech zároveň proběhly volby do dalších dvou orgánů Komory – dozorčí rady a Stavovského soudu. Pozici předsedy dozorčí rady obhájil Pavel Rada, 1. místopředsedou se stal Martin Rusina, 2. místopředsedou Miroslav Holubec. Předsedou Stavovského soudu byl zvolen David Mateásko a místopředsedou Václav Šebek.

Představenstvo ČKA
-       Předseda: Ivan Plicka
-       1. místopředseda: Pavel Hnilička, 2. místopředseda: Jaroslav Šafer
-       V představenstvu dále působí: Karel Cieślar, David Hlouch, Patrik Hoffman, Radek Kolařík, Vojtěch Mencl, Milan Svoboda, Petr Stolín, Petr Velička a Stašek Žerava.

Dozorčí rada ČKA
-       Předseda: Pavel Rada
-       1. místopředseda: Martin Rusina, 2. místopředseda: Miroslav Holubec
-       V dozorčí radě dále působí: Michal Hadlač, Lucie Chytilová, Miroslav Kopecký, David Mikulášek, Josef Patrný a Václav Zůna.

Stavovský soud ČKA
-       Předseda: David Mateásko
-       Místopředseda: Václav Šebek
-       Ve Stavovském soudu dále působí: Karel Doležel, Milan Košař, Petr Krejčí, Luděk Jasiok, Milan Nytra, Tomáš Vích a Josef Vrana.
0 komentářů
přidat komentář

Související články