Předsedou České komory architektů nadále Ivan Plicka

Zdroj
Česká komora architektů
Vložil
Tisková zpráva
04.05.2018 13:05
Praha

Představenstvo České komory architektů si na svém prvním zasedání po dubnové valné hromadě zvolilo jako svého předsedu opět architekta Ivana Plicku. Jedná se o jeho již páté volební období. Prvním místopředsedou se stal Jaroslav Šafer, druhým David Hlouch. Volby do vedení Komory potvrdily nastavené směřování a snahu kontinuálně pokračovat v prioritách prosazovaných v předchozím období. Patří mezi ně servis členům, veřejné správě a samosprávě nejen při zadávání veřejných zakázek, prosazování architektonických soutěží a upevňování pozice městského architekta. Další úlohou Komory je také propagace kvalitních výsledků práce architektů prostřednictvím České ceny za architekturu.


Komora dále hodlá pokračovat ve své povinnosti dané zákonem, a sice připomínkování důležitých právních předpisů. Dubnová valná hromada současně definovala čtyři základní oblasti, na které by se měla ČKA soustředit - vedle již zmíněného poskytování servisu svým členům je to propagace profese architekta a kvalitní architektury, ochrana veřejných zájmů a péče o kvalitu vystavěného prostředí a spolupráce v rámci ČR i na mezinárodním poli. Komora by také měla reflektovat transformaci profese v nastupující éře moderních technologií.

Architekt Ivan Plicka (*1958) je členem představenstva ČKA od dubna 2014, od května 2014 působí v pozici předsedy. Současně je předsedou Pracovní skupiny ČKA pro standardy a honoráře, která společně se ČKAIT v červnu 2014 představila Kalkulačku pro stanovení předpokládané hodnoty projektových činností - pomůcku, díky které lze poměrně snadno zadáním vstupních údajů stanovit hodnotu územněplánovací dokumentace,  projektových prací u pozemních i krajinářských staveb nebo investiční náklady stavby. Ivan Plicka je také členem Pracovní skupiny ČKA pro urbanismus. Rovněž předsedá Grémiu České ceny za architekturu, jež má v gesci dramaturgii této soutěžní přehlídky. Zároveň je členem redakční rady Bulletinu ČKA. Architekt Plicka současně vede na Fakultě architektury ČVUT v Praze ateliér na Ústavu urbanismu. Kromě práce se studenty se věnuje soukromé architektonické praxi.
   

Kompletní složení orgánů ČKA

V uplynulých dnech se uskutečnily též volby do dalších dvou orgánů Komory - dozorčí rady a Stavovského soudu. Dosavadní předseda dozorčí rady Pavel Rada již do tohoto orgánu nekandidoval, v pozici ho nově nahradil Miroslav Holubec. Prvním místopředsedou zůstává Martin Rusina, druhým místopředsedou se stal David Mikulášek. Volby do předsednictva Stavovského soudu potvrdily posty předsedy pro Davida Mateáska a místopředsedy pro Václava Šebka.

Představenstvo ČKA
Předseda: Ivan Plicka
1. místopředseda: Jaroslav Šafer, 2. místopředseda: David Hlouch
V představenstvu dále působí: Patrik Hoffman, Jan Kasl, Radek Kolařík, Vojtěch Mencl, Jiří Michálek, Petr Stolín, Milan Svoboda, Petr Velička a Stašek Žerava.

Dozorčí rada ČKA
Předseda: Miroslav Holubec
1. místopředseda: Martin Rusina, 2. místopředseda: David Mikulášek
V dozorčí radě dále působí: Michal Hadlač, Lucie Kadrmanová Chytilová, Miroslav Kopecký, Mirko Lev, Josef Patrný a Václav Zůna.

Stavovský soud ČKA
Předseda: David Mateásko
Místopředseda: Václav Šebek
Ve Stavovském soudu dále působí: Luděk Jasiok, Martin Kloda, Milan Kopeček, Milan Košař, Petr Krejčí, Milan Nytra a Josef Vrana.
0 komentářů
přidat komentář

Související články